Ledarutvecklingsprogram för företagsledare

Ledarutvecklingsprogrammet är helt anpassat efter ditt företags behov och verksamhet för att öka konkurrenskraften och lönsamheten.

Utbildningen ger dig mer tid att utveckla företaget och jobba med rätt saker. Du får kunskap och konkreta verktyg för att prioritera, styra och delegera effektivare, så att du själv avlastas i ditt arbete och kan fokusera på chefskapet. Du lär dig att skapa resultat genom att ta tillvara på och utveckla medarbetarna. Dessutom får du unika möjligheter att utbyta erfarenheter och bygga nätverk för att diskutera branschspecifika frågor. Branschanpassningen gör varje moment meningsfullt.

I programmet, som pågår cirka tio månader, ingår sex moment som är centrala för att utveckla ditt ledarskap som chef. Varje utbildningstillfälle är två dagar. Mellan momenten ger våra kursledare Christoffer och Anders personlig handledning via telefon.

Utbildningen sker i Stockholm och Göteborg.

Kostnad

Ledarskapsprogrammet kostar 51 000 kr exkl. moms/person. I kursavgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe samt diplomering med middag.

Du kan betala hela summan vid anmälan eller 11 000 kr vid anmälan, 20 000 kr efter moment 3 och 20 000 kr efter moment 4. Anmälan är bindande och hela avgiften ska därför betalas.

 • Kartläggning av självskattad, rapporterad och sann typ
 • Min personliga profil samt styrkor och förbättringsområden
 • Jag i förhållande till andra profiler, mitt sätt att reagera och agera
 • Ledarskap och chefskap
 • Lägger jag min tid på rätt saker i ledarskapet?
 • Ditt agerande i samspel med andra
 • Handledning via telefon, ca 30 min/deltagare efter momentet.
 • Vad innebär det att agera utifrån olika ledarstilar?
 • Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar
 • Motivation – vad motiverar oss själva och våra medarbetare?
 • Att anpassa eget ledarbeteende utifrån medarbetarnas behov
 • Att växa som chef – hur utvecklas ett flexibelt, effektivt och situationsanpassat ledarskap?
 • Handledning via telefon, ca 30 min/deltagare efter momentet.
 • Kommunikationsprocessen: Kommunikation är dialog – att tala och att lyssna
 • Aktivt lyssnande
 • Min egen kommunikation – egen profil – vilken effekt den får i relationer
 • Koppling mellan personlighet, ledarstil och kommunikation
 • Kommunikationen i förhållande till motivationen
 • Joharifönster – hur öppna är vi för feedback
 • Jag-budskap, att ge feedback på rätt och effektivt sätt – praktisk träning
 • Utmanande situationer för dig – analys och träning i hur du kan hantera dem annorlunda
 • Feedback – praktisk träning
 • Handledning via telefon, ca 30 min/deltagare efter momentet.
 • Aktivt lyssnande
 • Att hantera känsliga och/eller svåra samtal med medarbetare
 • Hur du undviker att hamna i under-respektive överläge med andra
 • Vad är coaching och ett coachande förhållningssätt
 • Att stödja för mycket – överledning och underledning
 • Att ge feedback följt av ett coachande angreppssätt
 • Handledning via telefon, ca 30 min/deltagare efter momentet.
 • Vad innebär en stark företagskultur?
 • Kriterier för ett effektivt team – gruppdynamik
 • Förändringens 4 rum
 • De vanligaste hindren för en effektiv samverkan
 • Gruppers olika utvecklingsfaser – beteende i olika utvecklingsfaser
 • Konflikthantering på individ- och gruppnivå
 • Gruppövningar om team och personligheter
 • Att leda i förändring. Hur för jag mina medarbetare framåt i förändring?
 • Röd tråd från föregående moment
 • Handledning via telefon, ca 30 min/deltagare efter momentet.
 • Olika förhandlingstekniker
 • Retorikens grunder
 • Presentationsteknik
 • Hur framför jag ett budskap för att nå genomslag

”Syftet med Ledarskapsprogrammet är att få deltagarna att skapa ett starkt, långsiktigt och dynamiskt ledarskap som skapar grunden för tillväxt och lönsamhet i det egna företaget.”

Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget?

Vi vill hjälpa de modigaste att bli ännu bättre. På så sätt kan vi hjälpa hela branschen att bli bättre och få den att våga mer.

Fyll i formuläret så hör vi av oss och berättar mer!