Ny VD på utbildningsföretaget INSU

INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter kan den 1 maj välkomna nya vd:n Jens Back. Jens har lång erfarenhet från organisationer och företag som arbetar med kunskapsförmedling. I den expansiva fas som INSU nu befinner sig i, kommer Jens Back att
passa utmärkt som ny ledare.

Vid årsskiftet gick utbildningsföretagen EUU* och IUC* samman och bildade det nya bolaget INSU.
INSU är installationsbranschens egna utbildningsföretag. Idag presenterades den nya vd:n Jens Back för medarbetarna på INSU. Jens kommer närmast från Lärande i Sverige, där han arbetade som projektledare, men har under merparten av sin karriär verkat som rektor.

– Jag ser fram emot att få vara med och utveckla branschen tillsammans med alla kompetenta medarbetare på INSU. Min roll blir att inledningsvis identifiera förbättringsområden som skapar samordningsvinster. Vi ska satsa på att ligga i framkant i teknisk utveckling, både i produktinnehåll och i utbildningsform för att på bästa sätt möta branschens behov – både nu och i framtiden.

INSU befinner sig i en expansiv fas där man, förutom att utbilda och utveckla yrkesverksamma installatörer och deras företag, möter behovet av att utbilda nya grupper som väljer installationsbranschen som arbetsplats. Jens Albrektsson, chef för avdelningen Utbildning och kompetens på Installatörsföretagen, tillika tillförordnad vd för INSU berättar om rekryteringen och framtiden.

– Vi har nått målet att fusionera två väletablerade företag. Med 60 års samlad erfarenhet som utbildningspartner är vi nu rustade att ta ett rejält språng mot nya utmaningar. Jag och styrelsen är övertygade om att Jens Back är rätt person att leda företaget i dess nya riktning.
I rekryteringen letade vi efter en person med passion för ledarskap och kunskap om att utveckla utbildningsföretag. På alla punkter motsvarar Jens Back våra förväntningar.

Jens Back tillträder som ny vd för INSU den 1 maj 2019. Jens Albrektsson blir ledamot i INSUs styrelse och fortsätter som chef för avdelningen Utbildning och kompetens på Installatörsföretagen.

 

*EUU Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, IUC Installatörernas Utbildningscentrum.

 

För mer information:
Jens Albrektsson tf. VD INSU
Tel. 08-762 75 76, jens.albrektsson@insu.se

 

Grattis branschen!
Snart får ni 225 nya medarbetare.

INSU* har fått förtroendet att driva yrkeshögskoleutbildningar av Myndigheten för yrkeshögskolan. I januari kom beskedet att INSU beviljas sammantaget fem yrkeshögskoleutbildningar till hösten 2019. Utbildningarna beviljas för att det råder en stor brist på dessa yrkesroller i installationsbranschen. Den 11 februari öppnar INSU ansökningperioden, den hittar du här!


Den 29 januari är en viktig dag för alla Sveriges utbildare som har ansökt om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. På morgonens presskonferens meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan sitt beslut. INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter har beviljats att i höst starta totalt fem utbildningar, varav två är beviljade sedan tidigare.

  • Projektledare VVS (2 år) deltid 50%, distansutbildning
  • Kalkylator VVS (1 år) deltid 50%, distansutbildning
  • Auktoriserad elinstallatör (1 år) deltid 50%, distansutbildning
  • Projektledare el (2 år) deltid 50%, distansutbildning – tidigare beviljad utbildning
  • Elteknikingenjör med AL (2,5 år) deltid 50%, distansutbildning – tidigare beviljad utbildning

Maria Tengner, Verksamhetschef för yrkeshögskolan på INSU, säger: – Vi är väldigt glada för utfallet! Detta visar på ett starkt förtroende för vår verksamhet. INSU har en unik bredd i kunskap om både el och VVS. Vi har också erfarenhet att bedriva utbildningar på distans. Det ger oss utmärkta förutsättningar att skapa högkvalitativa utbildningar som ligger nära marknadens behov.

Ända sedan starten har INSU för varje år kunnat notera ett allt högre söktryck på de yrkeshögskoleplatser som erbjuds. Att de är eftertraktade beror på många saker. Utbildningarna är specialutformade för att möta el- och VVS-företagens behov av kompetens, det vill säga; många får jobb direkt efter sin utbildning. En annan fördel är att de är avgiftsfria och CSN-berättigade samt att de kombinerar teori med praktik. Praktiken eller LIA (Lärande i Arbete) som det heter ingår i flera av våra utbildningar och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Det är inte helt ovanligt att de studerande erbjuds ett nytt jobb på de företag där de gör sin LIA. Ytterligare en anledning till att just INSUs yrkeshögskoleutbildningar har blivit så framgångsrika är att studierna sker på distans. Maria Tengner förklarar varför de är så populära: – Distansutbildning ligger i tiden! Genom att läsa på distans och i halvfart, kan man kombinera studier med arbete. Det gör det möjligt för många att utbilda sig vidare. Även om man har jobb, familj och bostadslån. Alla vinner på denna lösning.

På Installatörsföretagen, den bransch- och arbetsgivarorganisation som äger INSU, är man nöjd över att Myndigheten för yrkeshögskolan har sett och adresserat installationsbranschens kompetensbehov. Det finns en stor arbetskraftsbrist i branschen och ska vi nå uppsatta mål i vårt bostads- och samhällsbygge krävs fler yrkesutbildade medarbetare. Jens Albrektsson, chef på Installatörsföretagens avdelningen Kompetens och utbildning, lyfter också fram hur viktigt det är att människor ges möjligheter att utvecklas vidare inom sina yrkesroller eller att yrkesväxla. Jens Albrektsson ser yrkeshögskolan som en smart väg: – Idag vill man satsa på ett yrke där man kan fortsätta att utvecklas, både i bredd och i specialistkunskap. Man väljer yrken i en flexibel bransch som bjuder på många olika karriärvägar. Där är installationsbranschen i framkant.

 

*INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter är ett nytt företag,
en sammanslagning av de tidigare utbildningsföretagen;
IUC Installationsbranschens Utbildningscenter
EUU Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

EUU och IUC går samman och blir INSU

Ny teknik, nya arbetssätt och stora byggprojekt gör installationsbranschen till en starkt växande framtidsbransch. För att möta branschens kompetensbehov på bästa sätt går EUU och IUC samman till Installatörernas utbildnings- och utvecklingscenter, INSU.

Läs hela pressmeddelandet här >

Högerklicka på bilderna och välj “spara bild som” eller Ladda hem samtliga pressbilder här