Företagsutveckling

Är precis som det låter, utveckling av företaget. Detta innebär inte nödvändigtvis att allt behöver utvecklas eller förändras. För oss innebär företagsutveckling att vi sätter fokus på teknik och människa och arbetar med de utmaningar och möjligheter som normalt uppstår i ett företags vardag.

Vår modell bygger på olika steg som vart och ett syftar till att optimera olika delar i er verksamhet. De olika stegen är grupperade i områdena: Ledning, Produktion och Försäljning. Vilka delar som är aktuella för just er beror på var ni står och vilka mål ni strävar mot.

Tillsammans kan vi se vilka steg som är aktuella för just ert företag.

Ledning

Effektiv ledning av företaget handlar om att skapa rätt förutsättningar för organisationens löpande verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning. Det måste finnas tydliga mål, genomtänkta strategier och engagerad personal för att bli framgångsrik.

Här erbjuder vi olika typer av konsultstöd beroende på vart ni står i er utvecklingsresa:
• Företagsanalys
• Strategidagar
• Implementering

Företagsanalys

Företagsanalysen är en självskattningsanalys och bygger på bedömningar avseende vad företagets ledning anser om företagets utvecklingsnivå inom olika områden.

Strategidagar

Efter genomförda strategidagar har ni en tydligare affärsidé samt en tydlig handlingsplan som fokuserar på vad som ska uppnås, vilka som ska göra det och hur det ska gå till.

Ledarutveckling

Ledarutvecklingsprogrammet är specialanpassat för ledare inom Installationsbranschen. Nästa utbildningstillfälle startar i början av 2019 i  Stockholm och Göteborg.

Produktion

Produktion avser de tjänster och produkter som ska genomföras på bästa sätt med minsta möjliga slöseri med bibehållen kvalitet för kunderna.
Vi erbjuder följande delar inom området produktion
  • Ledarskap för Ledare i produktion
  • Medarbetarskap
  • Effektiv produktion
  • Uppföljning och Utvärdering

Ledarskap för ledare i produktion

Ledare i produktionen behöver en ökad förmåga att utöva ett aktivt ledarskap med kunskap om vad som händer i samspelet mellan människor och hur jag som chef kan påverka detta.

Medarbetarskap för personal i produktion

Målet med denna kurs är att du ska få ökad kunskap om vad som händer i samspelet mellan människor och hur du som individ och gruppmedlem kan påverka detta.

Effektiv produktion

En effektiv produktion kan långsiktigt innebära stora vinster. God insikt i företagets ”processflöden” gör att vi kan ta fram nyckeltal som krävs för att kunna mäta om vi gör rätt saker.

Utvärdering och uppföljning

För att lyckas med att utveckla en verksamhet behövs ständig utvärdering och uppföljning av de mål som satts upp.

Försäljning

Genom att utveckla en aktiv försäljning mot nya såväl som befintliga kunder ökas företagets intäkter. Kursen tar även upp försäljning via anbud som ett moment.

Affärsnytta

Säljutbildningen gör att du bättre kan välja kunder som är mer lönsamma genom att utveckla säljunderlag som är lättare att presentera. Detta kan leda till att du kan öka frekvensen på kontakttagande, samtidigt som du blir tydligare i varför kunden ska välja dig istället för konkurrenten.

Målgrupp

Ansvariga för företagets försäljning.

Förkunskaper

Deltagande personal bör ha en god insyn i företagets affärsområden och vilka tjänster som levereras.

Målsättningen med utbildning inom försäljning är att öka företagets intäkter genom:

  • Aktiv nyförsäljning.
  • Hantera befintliga kunder.

Ökade intäkter genom aktiv nyförsäljning uppnår vi genom att:

  • Gå igenom era lönsamma kunder och era mindre lönsamma kunder och fokusera på de lönsamma.
  • Definiera vad ni levererar till era lönsamma kunder och hur ni skapar de relationer som krävs för detta.
  • Systematisera kundbearbetningen så ni kan ge säljarna tydliga uppdrag som är enkla at följa up med målstyrning.

Aktiv nyförsäljning finns i två steg:

Steg 1: Kundsegmentering, värdeleverans, prissättning och försäljningsteknik

Steg 1 är för företaget som vill ”rensa” ut dåliga affärer och växla ut dem mot mer lönsamma. Detta gör ni tillsammans med handledare från EUU. Med andra ord så är detta ingen utbildning som ni sedan åker hem och gör själv, vi gör den tillsammans.

Steg 2: Försäljningsteknik

Steg 2 är till för företaget som upplever att vi har lönsamma kundgrupper och vill öka frekvensen i försäljningen

“Genom att utveckla en aktiv försäljning mot nya såväl som befintliga kunder ökas företagets intäkter. Kursen tar även upp försäljning via anbud som ett moment.”

Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget?

Vi vill hjälpa de modigaste att bli ännu bättre. På så sätt kan vi hjälpa hela branschen att bli bättre och få den att våga mer.

Fyll i formuläret så hör vi av oss och berättar mer!