Våra kursledare

Samtliga är yrkesverksamma i branschen! Våra utbildningsområden kräver unika specialistkompetenser. Istället för fast anställda kursledare har vi valt att handplocka personer som är yrkesverksamma i branschen och har den erfarenhet och kompetens som krävs för ämnet. På så sätt får kurserna rätt nivå, vi talar samma språk och du får den yrkeskompetens som krävs för ämnet.

Anders Sällberg

Besiktningsingenjör som utför revisionsbesiktningar och entreprenadbesiktningar av elanläggningar. Utför även diverse utredningar inom elkraftområdet samt gör riskanalyser. Kursledare sedan 1996.

Birger Johansson

Erfaren konsult och ledare med en bred teknisk kunskap med lång erfarenhet från teknisk konsult- och entreprenadverksamhet. Certifierad projektledare IPMA, certifierad kontrollansvarig enligt PBL SP med behörighet K, certifierad entreprenadbesiktningsman, Swedcert/KIWA och har allmän elbehörighet, AB. Utöver detta har Birger även arbetat i flertalet chefspositioner inom industrin. Kursledare sedan 2015

Bo Hultgren

Ingenjör med teleteknisk inriktning. Certifierad besiktningsman och certifierad teletekniker. Behörig ingenjör för inbrottslarm samt auktoriserad antenn2-/BMF2-tekniker. Arbetar som telekonsult med entreprenadbesiktningar, utredningar mm. Kursledare sedan 1998.

Britt-Marie Fernestål

Arbetsmiljöingenjör och beteendevetare med långvarig erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom bygg- anläggning- och installationsbranschen. Arbetar med utbildning och konsultuppdrag, med inriktning på systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsgivaransvar och delegering, riskbedömningar samt samverkan och utveckling inom arbetsmiljöområdet. Kursledare sedan 2012.

Christer Persson

Besiktningsingenjör som utför revisionsbesiktningar och entreprenadbesiktningar av elanläggningar. Har Allmän behörighet för hög- och lågspänning. Arbetar på Rejlers Göteborg med besiktning och elsäkerhetsfrågor. Kursledare sedan 2015.

Emma Hämäläinen

Utbildad jurist. Har arbetat sedan 2009 på EIO, numera Installatörsföretagen, som företagsrådgivare på kontoret i Linköping. Arbetar mycket med kollektivavtalen på elsidan, arbetsrätt och förhandlingsfrågor men även branschfrågor och utbildningsfrågor. Har tidigare arbetat med rekrytering och dessförinnan på försäkringsbolag. Kursledare sedan 2012.

Fredrik Mejhert

Jurist med särskild inriktning mot entreprenad- och upphandlingsrätt. Anställd av Installatörsföretagen och har dessförinnan varit verksam som advokat och inom tingsrätt. Kursledare sedan 2017.

Göran Svarén

Utbildad Elektriker samt gymnasieingenjör, behörig installatör (ABL). Göran har varit yrkesverksam som elektriker under ca 12 år. Gick lärarutbildning för yrkeslärare 1984 - 85. Har jobbat som lärare på elprogrammet och teknikprogrammet under ca 20 år. Var under några år utbildare och säljare på ett privat företag. Startade upp ETG i Nyköping samt var rektor på skolan 2006 – 2015. Gick statliga rektorsutbildningen 2010 - 2012 Kursledare till och ifrån på EUU sedan 1991. Från 2015 driver Göran eget företag inom utbildning.

Hans Hellström Walltin

Elingenjör med erfarenhet från industri- och fastighetsautomation. Arbetar med moderna lösningar för fastigheter med belysning, nätverk, A/V-, styr- och säkerhetssystem, med inriktning KNX-system och systemintegration. Kursledare sedan 1998.

Jens Fredin

Utbildad elektriker och behörig installatör (AL) sedan 1994. Har examen som yrkeslärare. Gymnasie- och högskoleingenjör i elkraft. Är anlitad av elektriska nämnden som auktoriserad besiktningsingenjör. Arbetar idag som el- och utbildningskonsult i eget företag med uppdrag inom bl.a. Yrkeshögskolan.

Lars Risting

Civilingenjör. Arbetar som lärare inom ämnena Matte, fysik, ellära, elektronik och programmering. Kursledare sedan 2007.

Lars Rylander

Byggnadsingenjör. Arbetar som konsult inom bl a milljösystem och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utför interna revisionsuppdrag på kvalitet, miljö och arbetsmiljösystem. Kursledare sedan 2001.

Lars-Ivan Tuolja

Driver egen verksamhet. Auktoriserad utbildare i ESA bl.a ESA-14 , ESA Vattenvägar , ESA Tillträde , ESA Röjning. Har tidigare arbetat i Vattenfall främst inom Drift och Underhåll men även som utbildare. Kursledare sedan 2016.

Lilian Axenstedt

Auktoriserad besiktningsingenjör med bakgrund som skyddsingenjör, elinspektör, distributionsnätansvarig, miljö- och kvalitésamordnare. Egen företagare och projektledare med inriktning på elsäkerhetsfrågor inom distributionsnät, industri, kommuner och fastighetsbolag. Kursledare 1994-96 och åter 2008.

Mats Fredriksson

Utbildad Elektriker, Yrkesteknisk högskola, behörig installatör (ABL) och av SBR godkänd besiktningsman. Arbetar som företagsrådgivare på EIO och är kursledare sedan våren 2010.

Mats Röjne

Civilingenjör med inriktning telekommunikation och data. Författare inom Digital-TV och Antenn och Kabel-TV-teknik. Kursledare sedan 2004.

Michell Kaj Adrian Andersson

Elsäkerhets- och säkerhetssamordnare, svarar för koncernövergripande efterlevnad av elsäkerhetsregleringen inom energisektorn med fokus på delegationsordning, kontrollrutiner samt tekniska utredningar. Ledamot i SEKs TK64. Säkerhetsrollen handlar om efterlevnad av säkerhetsskyddsregleringen med särskilt fokus på elnätsdistribution. Håller i kurser kopplade till elsäkerhetstekniskt utförande av elinstallationer och organisatorisk efterlevnad av elsäkerhetsregleringen. Bakgrund av bl.a. serviceelektriker med egen auktorisation samt projektledning av lagstiftning inom elnätsverksamhet.

Nils J Lindström

Deltidspensionerad Elkraftingenjör, f.d. auktoriserad besiktningsingenjör EN, verksam i mellan 1991 - 2017. Auktoriserad elinstallatör klass A. Har arbetat som elektriker mellan 1972 -1980, varit elarbetsledare mellan 1980 – 1983. Sedan 1983 arbetar Nils som elkonsult med nätprojektering, nätberäkning, reläprovning, revisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar och brandutredningar. Kursledare för EUU sedan 1996.

Per Landin

Elingenjör med erfarenhet som elkonsult med projektering, utbildning, entreprenadbesiktningar, projektledning och fastighetsautomation. Arbetar nu med moderna styrsystemlösningar för fastigheter, med inriktning mot KNX och DALI-system och systemintegration. Kursledare sedan 2013.

Per-Ingvar Bengtsson

Auktoriserad besiktningsingenjör och behörig elinstallatör (AB). Arbetar som elkonsult med revisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar och utredningar. Kursledare sedan 1994.

Pär Trässman

Auktoriserad besiktningsingenjör. Har Allmän behörighet för både hög- och lågspänning och erfarenhet av projektering och beredning. Driver eget företag inom Elrevision. Auktoriserad utbildare för ESA 14. Har arbetet med utbildning sedan 1996 och är kursledare på EUU sedan 2013.

Pär-Åke Svensson

Auktoriserad besiktningsingenjör och innehar Allmän behörighet (AB). Arbetar på ÅF med elsäkerhetsfrågor och elkvalité. Kursledare sedan 2009.

Robert Johansson

Ingenjör med elteknisk inriktning, auktoriserad besiktningsingenjör och behörig elinstallatör (AB). Arbetar som teknikspecialist inom bredband och optofiber, revisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar och nätanalyser. Kursledare sedan 1995.

Roger Eklund

Auktoriserad elbesiktningsingenjör med erfarenhet av industriella elanläggningar och process. Arbetar främst med elrevisions- och entreprenadbesiktningar, utredningar och klassning av områden med explosiv atmosfär Atex. Kursledare sedan 2015

Stanley Berglund

Elingenjör med elinstallatörsbakgrund. Konsult, utredare, besiktningsingenjör och sakkunnig i elinstallation och elsäkerhetsfrågor. Lång erfarenhet och föreläsare inom lagstiftning och elsäkerhet sedan 1996.

Svenerik Jarvius

Gymnasieingenjör elkraft, auktoriserad besiktningsingenjör,behörig installatör (AB). Arbetar som Elkonsult med projektering av elanläggningar inom allmänna byggnader och industrier och entreprenadbesiktningar och brandutredningar. Kursledare sedan 1994.

Thomas Söderlund

Thomas Söderlund Auktoriserad besiktningsingenjör, allmän behörig (auktoriserad elinstallatör) för låg- och högspänning 1987, utbildades till elkraftsingenjör på Högskolan väst 2012. Driver eget företag tillsammans med Pär Trässman, där vi gör elrevisions- och entreprenadbesiktning samt annan konsultation inom elområdet. Kursledare sedan 2016.

Tommy Dahl

Auktoriserad besiktningsingenjör och behörig elinstallatör (AB). Arbetar som elkonsult med revisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar och utredningar. Kursledare sedan 1994.

Tommy Keränen

Elkraftsingenjör. Anställd hos ÅF Industry AB i Trollhättan. Arbetar med elkonstruktion, elkvalitet och elsäkerhet samt som lärare på elkraftsutbildningarna på Högskolan Väst. Kursledare sedan 2012.

Willis Abrahamsson

Elkraftingenjör med fullständig auktorisation. Erfaren el- och utbildningskonsult med bred kunskap inom elkraftförsörjning, reservkraft, entreprenadbesiktning, utredning, nätberäkning, styrsystem, belysning och utbildning. Arbetar med projekt-, uppdragsledning och projektering av elkraftförsörjning till bl. a. sjukhus, flygplatser, kommuner och industrier. Leder kurser inom elsäkerhet, auktorisation & behörighet, företagsanpassade elutbildningar, Yh-utbildning i el- och energiteknik. Godkänd ESA-14 lärare genom Energiföretagen samt ledamot i SEK TK64. Bakgrund: Willis har haft ledande position inom Luftfart, belysnings- och utbildningsföretag samt fjällanläggning och industri. Kursledare sedan 2013.

Åke Svensson

Auktoriserad besiktningsingenjör och behörig elinstallatör (AB). Arbetar som elkonsult med revisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar och utredningar. Kursledare sedan 1994.