Fakta om EUU

Från elledning till företagsledning

Vi stödjer och utvecklar elteknikbranschen i grundkunskaper, fortbildning och specialistkunskaper.

Öppet kursutbud eller platsförlagd utbildning

En imponerande mängd kurser förläggs på olika orter runt om i  Sverige. Detta utbud uppdateras kontinuerligt och du kan se och boka alla våra kurser och längre utbildningar här på webben.

Många kurser och utbildningar genomförs även på plats på ditt företag. Dessa kan specialanpassas efter dina önskemål. Tillsammans med våra kunder kan vi skräddarsy hela utbildningspaket.

10 000 kursdeltagare om året

På våra kurser ute i landet passerar årligen cirka 10.000 kursdeltagare inom olika affärsområden. Vårt mål är att kursdeltagarna ska ha användning och nytta av sina nya kunskaper redan dagen efter kursslut.

Kursledare med fötterna i verkligheten

Extra stolta är vi över våra kursledare. Varje kursledare handplockas för sitt uppdrag. Deras samlade CV visar på specialistkunskaper och lång erfarenhet. Höga antagningskrav gör att deltagaren alltid får lära sig av duktiga yrkesmän/yrkeskvinnor som knyter an utbildningen till verkliga situationer. 2017 frågade vi 700 stycken kursdeltagare hur de graderar sin kursledare på en skala 1-5. Snittbetyget blev 4.73!

Tradition och framtidstankar

EUU startade 1990. Den erfarenhet som vi har byggt upp sedan starten har gett oss långvariga kundrelationer. Vi har varit utbildningspartner åt vissa företag i snart 30 år. Det är fantastiskt!

De senaste åren har EUU expanderat kraftigt. Vi breddar våra kursområden och erbjuder utbildningar som behövs för att du som person eller företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga framåt.

Utbildnings- och Utvecklingscentrum

Våra moderna och fina lokaler i Nyköping är elteknikbranschens naturliga mötesplats. Här utbildar vi även framtidens elektriker på vår egen gymnasieskola ETG.

Ägare

Vi ägs av branschen genom Installatörsföretagen IN. Tillsammans vill vi erbjuda kurser med hög kvalitet till för branschen realistiska priser. Företag som är medlemmar i IN har alltid rabatt på utvalda kurser. Rabattens storlek varierar och aktuellt pris framgår under respektive kurs. Här finns en sammanställning på samtliga kurser som är rabatterade.
 

Vision

 Vår vision är att skapa en attraktiv, stark och kompetent elbransch.
 

Affärsidé

Vi ska stärka individens och företagens konkurrenskraft genom kompetensutveckling och företagsutveckling.

Kompetens är lönsamt, oavsett hur du knyter dina skor!