Praktisk Ellära - Distans

Kursmål

Du får teoretisk kunskap i elsystemets uppbyggnad från transformator till belastning. Du får även teoretiska kunskaper om elektriska storheter och magnetiska fälts, vagabonderande strömmars uppkomst och verkan.

Kursmålen är i grunden framtagna för gymnasienivå, men lämpar sig väl för grundläggande kunskap att bygga vidare på med andra kurser och erfarenheter inom ämnet.

Innehåll

Distanskurs som bör studeras under max 4 veckors tid. Kursen kan endast laddas ner till PC-miljö.

- Introduktion
- Matematik
- Grundläggande ellära
- Enfas växelström
- Seriekretsar
- Parallella kretsar
- Eldistribution
- Störningar på elnätet
- Trefas växelström
- Transformatorn
- Säkerhet

Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion
Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning
Övertonernas verkan på elnätet
Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet
TN-C- och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning

Elläran är grunden för all vidare utbildning. Att fräscha upp sina kunskaper i att kunna skilja på olika mättekniker, instruments inverkan på mätkretsar, den elektriska strömmens verkningar och ekonomiska konsekvenser vid t ex dimensionering är en mycket god idé.

Målgrupp

Personer som saknar elutbildning och vill ha en introduktion till elteknik. Kursen är även lämplig som repetition i ellära för den som har elutbildning

Övrig information

Denna kurs är inte godkänd om du ska söka B-auktorisation eller ECY-certifikat.

För att den ska godkännas hos Elsäkerhetsverket och ECY krävs att du kompletterar kursen med lärarhandledning och ett teoretiskt prov.
Kontakta oss för information.

Boka

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

13030 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

23030 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

33365 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.