Offentlig upphandling

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du får grundläggande kunskaper om lagen om offentlig upphandling, LOU, och de principer som bär upp lagen.

Innehåll

- Allmänt om LOU och syftet med lagen
- De grundläggande principerna för offentlig upphandling och deras tillämpning
- Kvalificeringskrav, dvs. vilka skall-krav som kan ställas på anbudsgivarnas kapacitet
- Anbudsgivares rätt att åberopa annan leverantörs kapacitet
- Utvärdering av anbud
- Tilldelning av kontrakt
- Reglerna för ramavtal
- Sekretessregler
- Rättsfall från domstolarna
- Överprövning
- Skadestånd och ogiltighet av redan ingångna avtal

Förbättra dina möjligheter att genomföra bra offentliga upphandlingar
Kursen ger en introduktion och redovisning av LOU. Du får råd och tips angående vad du ska tänka på när du lämnar anbud i en offentlig upphandling. Kursen omfattar även de bestämmelser som kan bli aktuella vid en överprövning i domstol, ansökan om ogiltighet av ett tecknat kontrakt eller då en leverantör begär skadestånd. Kursen tar också upp rättspraxis avseende flera återkommande frågor.

Målgrupp

Alla som arbetar mot offentliga beställare och med anbudsgivning i offentlig upphandling, såsom företagsledare, kalkylatorer eller andra som är inblandade i upphandlingsprocessen.

Förkunskaper

Erfarenhet av tidigare LOU är bra men inget krav.

Kontakta oss

0155- 29 29 29

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.