Elsäkerhetsledare (Elarbetsansvar)

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du får kunskaper om hur du genomför och följer nödvändiga elsäkerhetsåtgärder för att ett arbete ska genomföras på ett säkert sätt.

Innehåll

- Genomgång av punkter i starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1 som berör rollen som elsäkerhetsledare
- Riskanalys inför planering av och under ett arbete
- Berörda moment i gällande standarder för frånskiljningsanordningar
- Tekniska krav, märkningar och gällande symboler för frånskiljningsanordningar
- Hur man med godkänt material och på ett säkert sätt frånskiljer och därigenom hindrar oavsiktlig tillkoppling
- Skyddsutrustning och arbetsmetoder
- Övningar som elsäkerhetsledare i olika situationer

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Att kunna identifiera riskerna på arbetsplatsen
Inför ett arbete där det föreligger en elrisk ska en elsäkerhetsledare utses. Elsäkerhetsledaren måste kunna bedöma risker och göra riskanalyser samt ha kunskap om olika säkra frånskiljningssätt. Elsäkerhetsledaren ska försäkra sig om att medarbetarna har rätt kompetens inför ett jobb vilket skapar trygghet för alla.

Målgrupp

Personal som ska utses till elsäkerhetsledare och som vill komplettera och fördjupa sin elsäkerhetskompetens.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i skötselföreskrifterna.

Kurstillfällen

Ort
Uppsala
24 okt 2018

Västerås
25 okt 2018

Malmö
31 okt 2018

Växjö
06 nov 2018

Umeå
14 nov 2018

Stockholm
05 dec 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

14000 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

24000 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

34450 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.