Elsäkerhet för fastighetstekniker

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du får kunskaper för att i egen regi genomföra egenkontroll av elanläggningar enligt Elsäkerhetsverkets krav på fortlöpande kontroll.

Innehåll

- Elfaran och elolycksfall
- Grundläggande kunskaper i okulärbesiktning
- Tips om vad man särskilt bör beakta
- Hur man kan dokumentera elsäkerhetsrisker
- Hur man lägger upp en åtgärdsplan
- Vad man får åtgärda själv
- Grundläggande elkunskap innehållande bland annat olika fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd
- Kapslingsklasser och elmotorer
- Enklare elarbeten
- Berörda punkter i Starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1 om ansvar och fortlöpande och särskild kontroll av elanläggning
- Genomgång av checklistor och dokumentationshandlingar

Kurslitteraturen är illustrerad och innehåller checklistor och instruktioner

Det åligger anläggningsinnehavaren att hålla sin anläggning i gott och elsäkert skick. Detta kan göras genom fortlöpande kontroll. Om anläggningen representerar stora värden, eller finns i en byggnad där många människor samlas, måste en särskild kontroll med visst tidsintervall utföras.

Målgrupp

Personal som rör sig i anläggningen och kan vara delaktiga i att upptäcka och förebygga elsäkerhetsrisker.

Förkunskaper

God kännedom om den aktuella typen av anläggning.

Kontakta oss

0155- 29 29 29

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.