Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Deltagaren ska efter kursen kunna vilka lagar och avtal som reglerar arbetsmiljökraven och hur roller och uppgifter påverkar ansvaret inom arbetsmiljöområdet. Kursdagen ger även inblick i hur vi praktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor samt hur engagemang i arbetsmiljöarbetet kan skapa en god och lönsam arbetsplats.

Innehåll

• Arbetsmiljö - Hälsa- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
-Tidiga signaler på anställdas ohälsa
• Lagar och avtal - Arbetsmiljökraven
• Roller uppgifter och ansvar/Delegering och elsäkerhet
- Arbetsgivaren
- Chefen,
- Arbetstagaren
- Inhyrda och entreprenörer
• Samverkan i arbetsmiljöarbetet
- Samråda och samverka på gemensam arbetsplats o Kraven i IS-avtalet och andra avtal
• Riskhantering, (identifiera, bedöma, åtgärda, följa upp och utvärdera)
- Riskbedömning i arbetsberedning och skyddsronder
- Ordning och reda på arbetsplatsen
• Rutiner
- Instruktioner till inhyrd arbetskraft
- Tillbudsrapportering en lönsam aktivitet o När en olycka har inträffat

Systematiskt arbete är lönsamt
Som chef och ledare finns det mängder av regler och paragrafer att ta hänsyn till, det är så pass viktigt att de dessutom lyder under straffansvar. Har du kunskap om regelverken och dessutom lär dig att arbeta systematiskt med frågorna känns det inte alls lika betungande. Det går till och med att öka lönsamheten genom att som chef systematiskt leda arbetsmiljöarbetet.

Vi visar hur.

Målgrupp

Chefer, Projektledare och Arbetsledare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Förkunskaper

ELBAM eller motsvarande.

Övrig information

Teori varvas med praktik, grupparbete och erfarenhetsutbyte, för att praktiskt beskriva och arbeta med metodiken i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kurstillfällen

Ort
Stockholm
16 okt 2018

Umeå
17 okt 2018

Göteborg
13 nov 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

14700 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

24700 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

35200 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.