Utbildningar som leder till auktorisation

Bli auktoriserad elinstallatör*. Välj vilken studieform som passar dig bäst, antingen på distans eller som lärarledd. Högspänning finns som tilläggsmodul. Att ha en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget är en förutsättning för att kunna bedriva elinstallationsverksamhet. Med auktorisation ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Auktoriserad elinstallatör lågspänning – Distans

Läs när du vill

Du läser på distans och kan börja studera när du vill. Till din hjälp har du en distansplattform där det finns läsanvisningar, förslag på hur du lägger upp utbildningstiden, övningsuppgifter, schemalagda föreläsningar, tentor och laborationsdagar. Om du inte vill följa den ordning som vi har föreslagit kan du själv välja i vilken ordning du vill läsa kursens ämnen.

Alla föreläsningar spelas in och finns tillgängliga på plattformen så du kan titta på dom när du vill.

Träffar i Nyköping

För den som vill finns även en introduktionsdag och ett antal schemalagda föreläsningstillfällen kombinerade med tenta. Dessa träffar är på EUUs center i Nyköping och hit kan du åka för att träffa andra som också läser AL som du kan utbyta erfarenheter med. Möjlighet finns också att skriva tenta på lärcentra i din hemkommun.

Läs mer om Auktoriserad elinstallatör lågspänning – Distans

Auktoriserad elinstallatör lågspänning – Lärarledd

Handledning av lärare

För dig som behöver mer hjälp och stöd under din utbildning innehåller det här upplägget 18 lärarledda dagar varav 3 är laborationsdagar. (Till skillnad mot motsvarande kurs på distans som endast innehåller 2,5 lärarledda dagar)

Mellan de schemalagda tillfällen läser du på egen hand. Till din hjälp har du tillgång till EUU:s distansplattform där du bl a kan hitta inspelade miniföreläsningar och andra hjälpmedel som extra stöd i din utbildning.

Tenta på enklaste sätt

I utbildningen ingår också 5 obligatoriska schemalagda tentor i Stockholm eller Göteborg beroende på vilken ort du anmält dig till. Vill du hellre skriva din tenta på annan ort finns möjlighet att göra detta på schemalagda tider i Göteborg, Malmö eller Nyköping. Möjlighet finns också att skriva tenta på lärcentra i din hemkommun.

Läs mer om Auktoriserad elinstallatör lågspänning – Lärarledd

Auktorisation högspänning – Distans

Högspänning via distansplattform

Utbildningen läses på distans och du kan börja studera när du vill. Till din hjälp finns läsanvisningar, förslag på hur du lägger upp utbildningstiden, övningsuppgifter, schemalagd föreläsning, tenta och laborationsdag.

Du kan följa föreläsningen live via webben eller så kan du titta på inspelad föreläsning när det passar dig. Under utbildningstiden har du tillgång till support från kursledare och även möjlighet att komma i kontakt med andra kursdeltagare.

Webinar

Inför detta delmoment har du möjlighet att delta på schemalagd introduktionsföreläsning via webben. Föreläsningen är helt frivillig men ger dig nyttig information om kursens upplägg mm. Under studietiden har du också möjlighet att delta på webbinar där läraren föreläser och du har möjlighet att ställa frågor.

Läs mer om Auktorisation högspänning – Distans

Vanliga frågor & svar – FAQ

Hur gör man för att få allmän behörighet?

Allmän behörighet lågspänning, byter namn den 1 juli 2017 till auktorisation lågspänning. Hos oss på EUU kan du läsa auktorisation lågspänning på platsförlagda utbildningar som finns i ett antal städer över hela Sverige, eller så kan du läsa på distans. Allt om utbildningarna hittar du på www.euu.se under fliken Behörighetsutbildning.

Varför byter man namn på allmän behörighet lågspänning?

Regeringen tillsatte 2013 en utredning för att se över elsäkerhetsreglerna. Vid översynen konstaterades att elsäkerheten i Sverige är god – men att regelverket var svåröverskådligt, och att det var otydliga ansvarsgränser mellan företag, elinstallatör och yrkesman.

2016 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att skapa en helt ny Elsäkerhetslag.

I samband med att den nya Elsäkerhetslagen träder i kraft 1 juli 2017, kommer begreppen kring behörighet att ändras. Tre olika auktorisationer (A, AL och B) kommer att beskriva vad som får göras i installationsarbetet. Titeln behörig elinstallatör kommer att ersättas av auktoriserad elinstallatör. Begreppet allmän behörighet lågspänning kommer att ersättas av auktorisation lågspänning.

Vad betyder A, AL och B?

A= fullständig auktorisation (alla elinstallationsarbeten)

AL= auktorisation lågspänning (alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar)

B= begränsad auktorisation (elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär:

–       Att sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar.

–       Att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

–       Att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar).

Ändras utbildningskraven med de nya begreppen?

Nej, utbildningskraven är oförändrade jämfört med dagens utbildningskrav.

Ändras innehållet på EUUs kurser?

Nej, innehållet är detsamma. Det är bara själva begreppet allmän behörighet lågspänning (ABL) som efter den 1 juli 2017 kommer att ändras till auktorisation lågspänning (AL).

Jag gick ABL-kursen för länge sedan, hur gör jag för att få ett nytt intyg?

Kontakta EUU.

Jag går ABL-kursen nu, men kommer att sluta efter den 1 juli, vad står det på mitt intyg?

När du är klar med utbildningen skickar EUU ett utbildningsbevis till dig. Intyget hänvisar till kunskaps- och färdighetskraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4 vilken träder ikraft 1 juli 2017.

Kommer Elsäkerhetsverket att skicka ut något slags certifikat efter att man erhållit sin auktorisation?

Du kommer att få ett beslut från Elsäkerhetsverket.

Idag har jag ABL, alltså AL. Hur gör jag för att få fullständig auktorisation A?

Du behöver dels ha den teoretiska grunden motsvarande EUU:s tilläggskurs i högspänning samt minst ett års praktik på högspänningsanläggningar.

Kan man på ett smidigt sätt uppgradera en begränsad auktorisation till en fullständig auktorisation?

Om du har en begränsad auktorisation och vill ha fullständig auktorisation måste du först läsa utbildningen Auktoriserad elinstallatör lågspänning och sen även komplettera med en kurs i högspänning. För att sen kunna söka fullständig auktorisation krävs att du har 4 års praktik.

Hur ska jag bevisa för min arbetsgivare att jag har en Auktorisation lågspänning?

Du kan begära ett registerutdrag från Elsäkerhetsverket.

Jag läste till allmän behörighet för 23 år sedan. Om man vill uppdatera sina kunskaper, hur gör jag då?

EUUs fortbildningskurser riktar sig särskilt till personer som vill uppdatera sina kunskaper se vidare på vår hemsida.

Vi ska göra ett egenkontrollprogram. Jag har tidigare fått ett kursintyg av er på EUU efter min behörighetsutbildning. Räcker det som underlag på att jag är en auktoriserad elinstallatör?

Nej, du måste söka auktorisation hos Elsäkerhetsverket i ansökan bifogar du vårt kursintyg samt intyg om praktik.

Hur omvandlar man sin allmänna behörighet utfärdat i ett annat land, till svenska?

Ta kontakt med Elsäkerhetsverket. Det är olika regler beroende på från vilket land du kommer.

När kan jag börja läsa?

Om du väljer att läsa på distans kan du börja så fort vi har fått in och godkänt din anmälan. Inloggning till distansplattformen får du i ditt startmail. Ett par gånger om året ordnar vi med en introduktionsdag på EUU i Nyköping. På förmiddagen går vi igenom kursupplägg och plattformen som du har till din hjälp under studietiden, du får också möjlighet att träffa vår utbildningsledare och andra som ska läsa Auktoriserad elinstallatör lågspänning. På eftermiddagen är första föreläsningen.

Hur mycket kostar utbildningen?

Auktoriserad elinstallatör lågspänning AL – Distans kostar 31 800 kr, ABL – Lärarledd 49 000 kr och Tilläggsmodulen för fullständig auktorisation A – Högspänning 12 900 kr. I avgiften ingår kurslitteratur och laborationsdagar. Moms tillkommer på dessa priser.

Hur lång tid tar utbildningarna?

AL – utbildningen tar ca 6 månader om du följer EUUs rekommenderade studietakt. Du läser då på halvfart och bör lägga ca 20 timmar per vecka på studier. A – Högspänning Distans tar ca 8 veckor om du studerar på halvfart.

Kan jag läsa i min egen takt?

Ja! Du kan välja att lägga upp din studietakt precis som det passar dig bäst. Du har två år på dig att avsluta dina studier med ordinarie kursavgift. Är du inte klar på två år kan du förlänga utbildningstiden med ett år i taget. Du betalar då 10 % av ordinarie kursavgift för varje nytt år.

Kan jag börja utbildningen när som helst?

Ja! Du kan välja att påbörja distansutbildningarna vilken tid som helst på året. EUU rekommenderar ändå att du väljer att starta när vi har våra introduktionstillfällen. Det är en introduktion i januari och en i september.

Om du vill läsa den lärarledda får du följa schemalagda träffar.

På vilken plats hålls introduktionen?

Du kan antingen välja att vara med på introduktionen på plats i Nyköping eller så kan du följa den via webben hemifrån eller från ditt arbete.

Vad händer om jag missar introduktionen?

Alla föreläsningar spelas in och läggs ut på distansplattformen så att du kan titta på dem när som helst.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Det ingår 5 kurser:

1 Preparandkurs. Här får du möjlighet att repetera matematik, ellära och mekanik.

2 Regler och standarder. I denna kurs får du lära dig vilka regler och standarder som finns inom elinstallationsområdet och hur du använder dem.

3.Elinstallationer i byggnader. Här lär du dig ex. dimensionering av kraft och belysning materialval och kontroll före ibruktagning.

4. Anläggningar för produktion och överföring samt industriella anläggningar. Denna kurs behandlar elnätets uppbyggnad och du får göra beräkningar på effekt, energi, spänningsfall mm.

5. Elmaskiner. Här går vi igenom hur våra elmaskiner fungerar och vilka olika typer av motordrifter som finns. Du lär dig också att dimensionera utrustningen efter märkdata.

Kan jag följa föreläsningarna på distans?

Ja! Du kan antingen följa föreläsningarna på plats i Nyköping eller via webben hemifrån eller från ditt arbete. Alla föreläsningar spelas in och läggs ut på distansplattformen så att du kan titta på dem när som helst.

Var skriver man tenta?

Tenta kan du skriva antingen på EUU vid schemalagda tillfällen som sammanfaller med föreläsningar. Du kan även skriva tenta på din hemort om det finns ett lärcentra eller liknande.

Vilka förkunskaper måste jag ha?

EUU rekommenderar att du har läst Elprogrammet Installation eller liknande samt jobbat minst 2 år som elektriker. Har du ECY-certifikat eller uttagen BB1-behörighet är det helt klart att du har rätt förkunskaper. Om du har tveksamheter om dina förkunskaper gör EUU en individuell bedömning och kan vid behov erbjuda kurser så att rätt nivå på förkunskaper uppnås.

Hur fungerar kontakten med lärarna?

Du har möjlighet att få support av våra duktiga lärare genom Forum eller mail. I forumet hittar du frågor som ställts tidigare och du kan givetvis också ställa nya frågor.

Ingår det laborationer i utbildningen?

Det ingår 3 st. laborationer i kurserna och det är: Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och Elmaskiner. Du bokar in ett tillfälle som passar dig via distansplattformen eller EUUs hemsida.

Får jag något intyg när jag är klar med utbildningen?

Du får ett Utbildningsbevis skickat till dig efter avslutad utbildning. Detta brukar normalt ske inom någon vecka efter att du är godkänd i alla moment.

Hur söker jag auktorisation?

Du ansöker om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Du skickar in EUUs utbildningsbevis tillsammans med praktikintyg. Blankett för praktik finns på Elsäkerhetsverkets hemsida. Länkar till ansökan och information finns på EUUs distansplattform.