Säkerhetsteknik Inbrottslarm - Steg 2

Kurslängd

2 dagar

Kursmål

Du får fördjupade kunskaper om inbrottslarmanläggningar och de regelverk som styr installation och val av komponenter.

Innehåll

- Kännedom om inbrottslarmleverantörers och anläggningsinnehavarens ansvar och skyldigheter
- Samhället och säkerhetsbranschen
- Branschorientering
- Riskanalys - skyddsplanering
- Information om möjligheterna att ansöka om certifiering som "Behörig ingenjör - inbrottslarm"
- Det viktigaste i standarden SS-EN 501 31 (Larmsystem inbrottslarmanläggningar)
- Planering av inbrottslarmsystem
- SSFs normer och regler

I kurslitteraturen ingår aktuella SSF-regler.

Ett steg mot Behörig Ingenjör Inbrottslarm
Efterfrågan på inbrottslarm ökar stadigt och är ett av de snabbaste växande produktområdena i elteknikbranschen. För att få utföra installationerna krävs det särskild teknisk kompetens samt kunskaper i de regelverk som styr hur inbrottslarmanläggningar konstrueras och installeras. Behörig Ingenjör Inbrottslarm är en etablerad kompetensnivå på marknaden. Vår kurs Säkerhetsteknik Inbrottslarm - Steg 2 är ett steg på väg mot denna kompetens.

Målgrupp

Personal i installationsföretag som vill ha fördjupade kunskaper om SSF 130.

Förkunskaper

Kursen Tele, Data, Säkerhet eller god vana från installation av säkerhetsanläggningar.

Kursen är andra steget i en komplett utbildning. Efter prov i steg tre finns möjlighet att avlägga examination som "Behörig ingenjör - inbrottslarm".

Kurstillfällen

Ort
Nyköping
13-14 mar 2018

Stockholm
18-19 sep 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

18450 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

28450 kr exkl moms
Tjänstemän på EIO & VVS medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

39400 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta Örjan Borgström på telefon 0155-292900 eller mejla här

Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.