Kundens bästa vän

Service-
ledare

Företagets viktigaste ambassadör mot kunderna.
EUU erbjuder nu en utbildning som ger kunskaper om hur du på bästa sätt analyserar behov och på så vis ser möjligheten att utveckla serviceerbjudandet mot både nya och befintliga kunder.

Läs mer
bukett

Företagets framgångslots

Projekt-
ledare

Diplomerad Projektledare är ett utbildningsprogram för kvalificerad projektledning inom byggentreprenader med installationsteknisk inriktning.

Läs mer
studenthatt980x440

Dipl Projektledare

Projektledarens vardag är att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet.
EUU har tagit fram en utbildning som ger kunskaper för alla faser i ett projekt från kalkyl, anbud, genomförande till avslut. Utbildningen innehåller både teori och en rad praktiska utmaningar.

Läs mer

Elsäker yrkesman

Säkerheten är en så viktig faktor att både myndigheter och marknaden ställer krav. Har du alla pusselbitar som krävs för att vara en elsäker yrkesman?

Läs mer

 

Elkrafttekniker

Det finns ett stort behov av Elkrafttekniker och EUUs utbildning ger teoretiska kunskaper på en ingenjörsmässig nivå motsvarande gymnasiets före detta 4-åriga tekniska utbildning inom området elkraftteknik. Du läser på halvfart vilket betyder att du kan fortsätta ditt ordinarie arbete parallellt med att du studerar.

Läs mer

  • Just nu

    2014-10-03

    Ny standard ger vägledning!

    Läs mer