• NYHET - Läraledd kurs; start 6 oktober

  Allmän Behörighet

  För dig som behöver  hjälp och stöd under din utbildning erbjuder EUU nu även lärarledd utbildning.

  Läs mer

Dipl Projektledare

Projektledarens vardag är att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet.
EUU har tagit fram en utbildning som ger fördjupade kunskaper för kvalificerad projektledning genom alla faser i ett projekt från kalkyl, anbud, genomförande till avslut. Utbildningen innehåller både teori och en rad praktiska utmaningar.

Läs mer

Elkonstruktör

För dig som nyligen har börjat eller ska börja arbeta som konsult eller konstruktör med elprojektering för fastigheter erbjuder vi utbildningen Elkonstruktör. Studietiden är ca 4 mån och den största delen av utbildningen läser du på distans så du kan med fördel läsa parallellt medan du jobbar.

Läs mer

 

Elkrafttekniker

Det finns ett stort behov av Elkrafttekniker och EUUs utbildning ger teoretiska kunskaper på en ingenjörsmässig nivå motsvarande gymnasiets före detta 4-åriga tekniska utbildning inom området elkraftteknik. Du läser på halvfart vilket betyder att du kan fortsätta ditt ordinarie arbete parallellt med att du studerar.

Läs mer

 • Just nu

  2014-08-11

  Vem ser till att en elinstallation blir rätt utförd?

  Läs mer