• NYHET - Lärarledd kurs; start 6 oktober

    Allmän Behörighet

    För dig som behöver  hjälp och stöd under din utbildning erbjuder EUU nu även lärarledd utbildning.

    Läs mer

Dipl Projektledare

Projektledarens vardag är att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet.
EUU har tagit fram en utbildning som ger fördjupade kunskaper för kvalificerad projektledning genom alla faser i ett projekt från kalkyl, anbud, genomförande till avslut. Utbildningen innehåller både teori och en rad praktiska utmaningar.

Läs mer

Elkonstruktör

För dig som nyligen har börjat eller ska börja arbeta som konsult eller konstruktör med elprojektering för fastigheter erbjuder vi utbildningen Elkonstruktör. Studietiden är ca 4 mån och den största delen av utbildningen läser du på distans så du kan med fördel läsa parallellt medan du jobbar.

Läs mer

 

Serviceledare

Serviceledaren är företagets viktigaste ambassadör mot kunderna!

Vi lär dig hur du hanterar kundens önskemål, vilka ansvar och krav som gäller och hur service kan ge merförsäljning.

Läs mer