Raka vägen till

Elkraft-
tekniker

30 januari startar utbildningen som ger teoretiska kunskaper på en ingenjörsmässig nivå motsvarande gymnasiets före detta 4-åriga tekniska utbildning inom området elkraftteknik. Du läser på halvfart vilket betyder att du kan fortsätta ditt ordinarie arbete parallellt med att du studerar.

Läs mer här

rakkniv

Elkonstruktör

Du får teoretiska och praktiska kunskaper med inriktning mot konstruktion av fastighetsinstallationer och projektering av kraft, belysning, fastighetsnät, inbrottslarm, brandlarm och passerkontrollsystem.

Du läser på distans vilket gör att du med fördel kan läsa parallellt med att du fortsätter arbeta.

Läs mer

Allmän Behörighet

Du får teoretiska kunskaper för att ta behörighetsansvar för planering, installation och service på elanläggningar.

Hos EUU kan du läsa både på distans eller som schemalagd med kursledare på plats.

Läs mer

Ny standard

I den nya Installationsstandarden - Vägledning för anslutning, placering & montage, SS 437 01 02, har  innehållet  i sex äldre standarder slagits ihop. Standarden innehåller många olika val och i kursen belyser vi hur man hanterar detta i en entreprenad.

Läs mer
  • Just nu

    2015-01-06

    Skötsel av elanläggningar på distans.

    Läs mer