• Ny väg till

  Allmän Behörighet

  Uppdaterad kurs enligt de nya kunskaps- och färdighetskrav som Elsäkerhetsverket ställer fr o m 2014

  Läs merDipl Projektledare

Projektledarens vardag är att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet.
EUU har tagit fram en utbildning som ger kunskaper för alla faser i ett projekt från kalkyl, anbud, genomförande till avslut. Utbildningen innehåller både teori och en rad praktiska utmaningar.

Läs mer

CFT

CFT- Certifierad fibertekniker innebär att du kan påvisa din kompetens inom fiberområdet för dina kunder. Flera av slutkunderna kräver ett kompetensbevis i sina upphandlingar. Vi erbjuder både förberande kurser och det teoretiska och praktiska provet.

Läs mer

 

Elsäker yrkesman

Säkerheten är en så viktig faktor att både myndigheter och marknaden ställer krav. Har du alla pusselbitar som krävs för att vara en elsäker yrkesman?

Läs mer

 • Just nu

  2014-02-04

  Nyhet - Uppdaterad standard för Skötsel av elektriska anläggningar!

  Läs mer