dummy-topp


Yrkeshögskoleutbildningar

På Yh utbildas du för en tydlig yrkesroll som är skräddarsydd i nära samarbete med elteknikbranschen. Med nya kunskaper inom något av områdena nedan finns stor chans till ökat ansvar eller rent av ny yrkesroll.
Elteknikbranschen är en expansiv bransch där det finns utrymme för att utvecklas. Det finns flera olika yrkesroller och generationsskifte gör att möjligheterna är många.

Under vissa av utbildningarna varvas teori med lärande i arbete – LIA. Utbildningar är kostnadsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

VIKTIGA DATUM 2018

12 februari    Ansökan öppnar
30 april         Sista ansökningsdag
31 maj          Besked om antagning - YH antagning 
10 juni          Du accepterar/tackar nej till platsen
20 augusti  Utbildningsstart

 

Auktoriserad Elinstallatör

Distansutbildning på halvfart 100p
studietid 1 år

Läs mer här

Elteknikingenjör med AL

Distansutbildning på halvfart 250p
studietid 2,5 år

Läs mer här


Projektledare El

Distansutbildning på halvfart 200p
studietid 2 år

Läs mer här

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Tengner på: 0155-292906
eller maria@euu.seYH-logo

Vanliga frågor & svar

Hur fungerar distansutbildning?

Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. Vilken dag eller tid på dygnet du vill läsa bestämmer du själv. Utbildningarna är utformad på halvfart och distans för att kunna kombinera med arbete. Halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmars studietid i veckan. Ett antal obligatoriska träffar ingår under två år. Under respektive utbildning kan du se hur många träffar det är. Träffar kommer att vara i Stockholmstrakten.

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att man har kommit in på utbildningen har man möjlighet att begära att få tillgodoräkna sig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att man är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

När du skickar in din ansökan kommer vi att översättas dina "gamla" betyg till dagens kurser för att se om du är behörig eller inte. Du kan även bedömas som behörig genom yrkeserfarenhet.

Vad är LIA?

LIA är praktik ute i arbetslivet. Man söker själv sin LIA plats med stöd och hjälp av vårt nätverk.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad är ett arbetslivsintyg?

Det är ett intyg (ej anställningsavtal) från arbetsgivaren där det står namn på företaget du jobbar/har jobbat på, hur länge och vilken/vilka roll/er du har eller har haft. OBS: av intyget ska det framgå hur länge du har arbetat i respektive yrkesroll.

Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon ide att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt genom tex. yrkeserfarenhet har man möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom prov (muntligt och/eller skriftligt) bedöms om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodoräkna dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Provet varierar beroende på vilken kompetens som saknas.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Litteraturen är inte fastställd ännu men uppskattningsvis kan du räkna med ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller elfirmor).

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att kvaliteten på utbildningen ligger på en nivå som branschen efterfrågar samt säkerställer att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Detta ska alltid med som en stående punkt på agendan för ledningsgruppsmöte. Ledningsgruppen ska även granska de kvalitetsindikatorer och kursutvärderingar som görs i utbildningen.

I samarbete med arbetslivet

IN som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag har sedan tidigare ett tight och nära samarbete med arbetslivet. För utbildningen kommer detta att vara en viktig komponent för det engagemang och intresse som bl.a. kommer att skapas i ledningsgruppen. Genom detta kommer utbildningen även att få tillgång till de informella och formella nätverken som ledningsgruppens medlemmar innehar, vilket underlättar för exempelvis LIA och studiebesök.

I utbildningen kommer även studenterna arbeta med arbetslivsanknutna projekt via LIA och få öjligheterna att omsätta sina kunskap i reella case som ger värde både till studenten och företagen.

Undervisande personal kommer att ha har erfarenhet från sitt specifika yrkesområde. Strategiska gästföreläsare, INs olika branschexperter, planeras även att bjudas in. Varje kursmoment kopplar kontinuerligt samman teori och praktiska övningar med verkliga fall, applicerade med yrkesmässiga frågeställningar.

På detta sätt ska det i varje läge stå klart för den studerande vilka kompetenser som efterfrågas av arbetslivet. Genom att löpande under utbildningen erbjuda aktuella gästföreläsare från branschen, uppdateras den studerande i hur den tekniska utvecklingen och framtida arbetsmarknaden fortskrider.

Projektarbeten som genomförs på uppdrag av arbetslivet, och som också bedöms av representanter för arbetsgivarna, är ett annat exempel på det arbetslivsanknutna lärandet.