Skötsel av elanläggningar - Distans

Kursmål

Genom en helt webbaserad kurs får du kunskaper i föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.

Kursen fungerar på alla plattformar, Windows, MacOS, iOS och med viss reservation även på Android. Vi rekommenderar att inte använda Internet Explorer som webbläsare utan välja Chrome, Firefox eller Safari.

Kursen tar ca 3 h och är indelad i avsnitt, efter varje avsnitt får du svara på några kontrollfrågor. Kursen avslutas med ett teoretiskt slutprov och en interaktiv övning.

Innehåll

- Föreskrifternas och standardens krav och råd
- Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete
- Innehavarens ansvar för elanläggningen
- Arbetsmetoder
- Elolycksfall
- Elfaran
- Varselmärkning

Kursmaterialet som finns att ladda ner som pdf är ett eget framtaget material som bygger på föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3. Det kan sedan fungera som en handbok vid arbete på driftsatta anläggningar.

Kursen avslutas med ett slutprov. Efter godkänt slutprov kan du välja att skriva ut ditt certifikat eller spara det som en pdf.

Elsäkerhet vid arbete på driftsatta elanläggningar
Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt arbete. För att optimera personsäkerheten är kunskaper i föreskrifter och gällande standarder obligatoriska och ska hållas uppdaterade.

Målgrupp

All personal som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

11850 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

23350 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

33700 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.