Registrering uppdatering

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du kan upprätta och använda registreringshandlingar för installation, utökning och felsökning av telenät enligt gällande standarde SS 455 12 01, utgåva 6.

Innehåll

- Skillnader och likheter mellan gällande och tidigare gällande standard
- Uppbyggnad av referensbeteckningar
- Handlingar och registreringsdokument enligt gällande standard

Tillämpningsövningar på olika typer av anläggningar.

Uppdatera till senaste standard
Arbetar du med registrering av teleanläggningar måste du uppdatera dig enligt den standard som fastställdes av SEK i september 2005. Standarden har ett helt nytt sätt för referensbeteckningar som är hämtat ur standarden; Dokumentation av elanläggningar. I och med att standarden är fastställd gäller den om svensk standard åberopas i en
entreprenad.

Målgrupp

Alla som arbetar med dokumentation av teleanläggningar eller använder sådan dokumentation i sitt arbete.

Förkunskaper

Kunskaper i den tidigare standarden SS 455 12 00-38.

Kurstillfällen

Ort
Nyköping
25 sep 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

14000 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

24000 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

34450 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.