Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret

Kurslängd

2 dagar

Kursmål

Du kan dimensionera ledningar och kablar för att uppfylla reglerna i gällande starkströmsföreskrifter och standarder.

Innehåll

- Genomgång av berörda delar i standarderna som ingår i SEK-handbok 421
- Genomgång av berörda delar i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00
- Övningar

SEK-handbok 421 ingår i kurslitteraturen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Dimensionera rätt
Branschen har genom åren haft en tendens att överdimensionera. Man tar det säkra före det osäkra. Detta kan föra med sig ett onödigt högt pris mot kund och kan få till följd, att företag med rätt dimensioneringskompetens tar hem jobbet. Å andra sidan kan underdimensionering innebära en brandrisk om ledartemperaturen i en PVC-kabel är högre än 70° C. Därför är kunskaper om tekniskt korrekt dimensionering inte bara en ekonomisk fråga. Med hänsyn till personsäkerheten är det också viktigt att kontrollera att kablar inte är för långa.

Målgrupp

Personal som självständigt planerar, leder eller utför installationsarbeten.

Förkunskaper

Kunskaper i utförandeföreskrifterna.

Kurstillfällen

Ort
Göteborg
17-18 okt 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

17500 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

27500 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

38300 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.