Ledarskap för ledare i produktion

Kurslängd

8 dagar

Kursmål

Du får kunskaper och verktyg om aktivt ledarskap för att kunna leda personal på effektivt sätt. Du får lära dig vad som händer i samspelet mellan människor, hur du skapar större engagemang hos personalgruppen och hur ditt ledarskap påverkar detta.

Innehåll

Utbildningen genomförs i 2-dagars moduler under en 6 månaders period. Mellan de schemalagda träffarna utförs enklare tillämpningsuppgifter hemma i den egna ledarrollen

-Öka tryggheten i chefsrollen, verktyg för att hantera uppkomna utmaningar
i det egna ledarskapet
-Förståelse för hur ledarrollen påverkar företagets lönsamhet genom fokus på ledarnas  mål, roll och mandat i företaget
-Kunskap och förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap och tillämpa en
 effektiv ledning av egen personal och verksamhet
-självkännedomen och förståelse för olikheter samt insikter kring hur man kan hantera  olikheterna mer effektivt i vardagen som chef
-Förmåga att kommunicera med individer och grupper

Programmet varvar teori, diskussionsövningar, egen reflektion, metoder, verktyg, praktisk färdighetsträning, erfarenhetsutbyte och distansuppgifter.

Du får möjlighet att skapa ett nätverk där du som ledare kan utbyta erfarenheter med andra som har liknande utmaningar.

De olika kursmomenten leds av erfarna konsulter/utbildare som både har mångårig erfarenhet som ledare och god inblick i elteknikbranschen.

Aktivt ledarskap påverkar lönsamheten
Ett aktivt ledarskap banar vägen för att kunna nå målsättningar. I vårt ledarskapsprogram för ledare i produktion får du lära dig att kommunicera målsättningar och ge konstruktiv kritik som en del i ledarskapet.

Detta kan leda till bättre planering, bättre diskussioner, större engagemang och därigenom färre misstag som påverkar lönsamheten.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har eller kommer att ha direkt eller indirekt personalansvar i produktion och/eller projekt.

Övrig information

Utbildningen kan företagsanpassas

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

129500 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

229500 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.