Branschkrav
Utbildningskrav
Myndighetskrav
Marknadskrav

KursKompetensområdeYrkesrollKrav 
AMA EL Juridik & avtal
Kalkyl & anbud
Installatör
Projektledare
Kalkylator
Ledande montör
Elkonstruktör
Serviceledare
Teletekniker
Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar - Distans Installatör
Anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning Elsäkerhet
Fastighetsskötare/-tekniker
Larm- & säkerhetstekniker
Teletekniker
VVS-tekniker
Antenn och Kabel-TV-teknik Tele
Teletekniker
Arbete med spänning - Repetition Elsäkerhet
Serviceelektriker
Industrielektriker
Elektriker
Arbete med spänning ALUS Elsäkerhet
Högspänningselektriker
Elektriker
Arbete med ställningar Arbetsmiljö
Personlig säkerhet
Automationselektriker
Skyddsombud
Serviceelektriker
Industrielektriker
Elektriker
Larm- & säkerhetstekniker
Teletekniker
Arbete nära och med spänning Elsäkerhet
Serviceelektriker
Industrielektriker
Elektriker
Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare
Arbetsrätt
Visar sida: av 12 av 112 träffar.