Kabelförläggning i mark enligt KJ41

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du får lära dig hur förläggning av kabel i mark ska utföras i olika
miljöer, hur du ska agera vid arbete nära spänningssatta kablar och vid avgrävning.
Denna kurs ska kompletteras med utbildning i ESA.

Innehåll

- EBR-rapport KJ 41:15
- Kabelkonstruktioner för kablar i mark
- Förläggningsmetoder
- Schaktutformning för kabelförläggning i olika miljöer
- Isolationsprovning av kraftkablar
- Riskhantering vid arbete nära spänningssatta anläggningar

Allt mer av kabel för el och fibertillämpningar förläggs numera i mark
för att ge en högre driftsäkerhet. Att förlägga eldistributionskabel i
mark är enligt Elsäkerhetsverket ett elinstallationsarbete som kräver
att företaget har rätt kompetens, ett egenkontrollprogram och är
registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Denna kurs ger, tillsammans med en utbildning i ESA, den
kompetens som krävs för förläggning av markkabel.

Målgrupp

Gräventreprenörer

Förkunskaper

Goda kunskaper om arbete med grävning

Kontakta oss

0155- 29 29 29

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.