Handledarutbildning APL

Kurslängd

4 timmar

Kursmål

Att du som APL-Handledare ska kunna överföra din egen yrkeskompetens genom verklighetsbaserad mängdträning med de elever som ert företag tar emot från EL- Energiprogrammets elektrikerutbildning inom ramen för arbetsplatslärande, APL.

Innehåll

-Planering av APL i företaget tillsammans med ansvarig på skolan och företaget.
-Säkerställa att elevens arbete dokumenteras
-Föregå med gott exempel och agera på ett yrkesmässigt sätt
-Introducera eleven på företaget/arbetsplatsen samt redogöra för företagets rutiner och  säkerhetsarbete
-Utvärdera genomförd APL tillsammans med skolan och eleven.
-Förstå betydelsen av APL som ett viktigt inslag i elevens yrkesutbildning
-Förstå vad som påverkar elevens lärande (enkel pedagogisk orientering)

En allt viktigare del i utbildningen av elektriker är den företagsförlagda delen av utbildningen - APL. För att få en så bra kontakt som möjligt mellan skolan och företaget är förutsättningen att företagen förstår hur skolan arbetar och vad eleverna får lära sig där. Skolan å sin sida måste veta hur företagen arbetar och vilka krav man ställer. Genom att genomgå denna 1-dagsutbildning skapas förutsättningar för förståelsen.

Målgrupp

Den eller de som vid företaget utsetts till att fungera som handledare eller huvudhandledare APL i syfte att ta emot elever från gymnasieskolan El- och Energiprogram inriktning elteknik vid gymnasium.

Utbildningen är öppen för alla företag även de som inte har något samarbete med skolor som är ETG-Partner, se ETG Sverige

Skolor som inte är ETG-partner kan få hjälp med att genomföra handledarutbildning enligt denna modell.

Förkunskaper

Innan kursstart ska kursdeltagaren läsa igenom några instuderingssidor och göra ett enklare webbaserat test.

Kontakta oss

0155- 29 29 29

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.