ESA Industri & Installation - Distans

Kurslängd

0,5 dagar

Kursmål

Du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement till för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Innehåll

- Elsäkerhetsorganisationen
- Planering av arbete
- Riskhantering
- Skriftlig bevisväxling
- Skötsel och underhåll
- Arbetsmetoder

Som kurslitteratur används ESA - Industri & Installation som framtagits i ett samarbete mellan EIO, FIE och Svensk Energi.

Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Vem gör vad i elsäkerhetsarbetet?
Det är väsentligt att alla som är berörda av elarbete vet vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet. ESA är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och som även klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-14. I ESA - Industri & Installation är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder på större arbetsplatser.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA - Industri & Installation tillämpas.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Övrig information

Du har tillgång till boken ESA Industri & Installation under kursen, önskar du köpa ett exemplar att ha efter kursen kan du köpa det från IN Förlag .

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

11850 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

23350 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

33700 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.