Elinstallationsreglerna Grund

Kurslängd

2 dagar

Kursmål

Du får lära dig att hitta i standarden, förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare . Du får också lära dig grundläggande krav respektive tillkommande krav i särskilda utrymmen.

Innehåll

- Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1
- Viktiga punkter i SS 436 40 00 utgåva 3
- Hur utför vi säkra elinstallationer
- Riskanalys
- Jämförelse mellan standard och föreskrifter
- Genomgång av EUUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel

På kursen använder vi oss av en egen framtagen elsäkerhetshandbok som är uppdaterad med kommentarer från den kommenterade utgåvan. Boken innehåller även beskrivning av olika situationer med tips och råd. Det finns också tid för dig att diskutera installationsfrågor med en expert i elsäkerhet.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat

Ny utgåva!
Elinstallationsreglerna, eller SS 436 40 00 som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet mot olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.
Utgåva 3 har fått ett antal helt nya eller omskrivna avsnitt. Bland annat Laddning av elfordon, Medicinska rum, Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller, Kraftmatning av säkerhetssystem.

Målgrupp

Alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.

Förkunskaper

God erfarenhet från elinstallationsarbete.

Övrig information

Vill du ha ditt eget ex av SEK Hb 444 där standarden ingår kan du köpa den på IN Förlag

Kurstillfällen

Ort
Växjö
10-11 sep 2018

Karlstad
20-21 sep 2018

Sundsvall
25-26 sep 2018

Norrköping
26-27 sep 2018

Umeå
3-4 okt 2018

Stockholm
9-10 okt 2018

Stockholm
16-17 okt 2018

Hudiksvall
17-18 okt 2018

Helsingborg
25-26 okt 2018

Uppsala
30-31 okt 2018

Göteborg
1-2 nov 2018

Linköping
22-23 nov 2018

Ludvika
27-28 nov 2018

Ljungby
29-30 nov 2018

Stockholm
4-5 dec 2018

Malmö
5-6 dec 2018

Södertälje
6-7 dec 2018

Örebro
12-13 dec 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

13975 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

27150 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

37950 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.