Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Utbildningen kräver goda förkunskaper i arbetsmiljöregler och ska ses som en funktionsutbildning till uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare.

Innehåll

- Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning
- Regelverken AML samt AFS 1999:3 Teori och praktisk hantering
- Byggherres/uppdragstagares ansvar och arbetsuppgifter
- BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
- BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten
   arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
- Företagets hantering organisation, hjälpmedel, rutiner

Kursen avslutas med prov

Krav från Arbetsmiljöverket
Från den 1 januari 2009 ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas en byggarbetsmiljösamordnare, BAS på varje byggarbetsplats. I januari 2011 skärps kraven och byggarbetsmiljösamordnaren ska kunna styrka sina kvalifikationer när det gäller kunskap och erfarenhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska vara BAS P/U i projekt av 'normal' art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.

Förkunskaper

Kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen motsvarande ELBAM-Bättre arbetsmiljö EL eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett 'normalt' projekt kan exempelvis kompetenser utöver ELBAM vara Elsäkerhet vid arbete (Skötsel av elanläggning eller ESA-ISA), Arbete med ställning, Mobila arbetsplattformar, Säkra lyft, Heta arbeten, Asbest m m. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Kurstillfällen

Ort
Umeå
08 okt 2018

Östersund
05 nov 2018

Göteborg
15 nov 2018

Örebro
22 nov 2018

Jönköping
27 nov 2018

Stockholm
11 dec 2018

Malmö
12 dec 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

14000 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

24000 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

34450 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.