Brandlarm projektering

Kurslängd

2 dagar

Kursmål

Du får kunskaper beträffande lagar, regler och rekommendationer för att projektera, dokumentera och installera en brandlarmsanläggning. Du får även verktyg för att välja rätt produkt och lösning enligt gällande regler, lagar och rekommendationer. Kursen kan tillsammans med Brandlarm installation ligga som grund för att erlägga skriftligt prov (SBSC) för att bli behörig ingenjör brandlarm enligt brandskyddsföreningens norm SBF 1007.

Innehåll

Vi går igenom:
- Grundläggande brandkunskap
- Skillnaderna mellan brandlarm och utrymningslarm
- Skillnaderna och för och nackdelar mellan olika produkter och systemtyper
- Vilka kravställare finns det
- Lagar, krav och rekommendationer beträffande installation, projektering, underhåll och besiktning av brandlarm
- Vilka risker kan brandlarm och utrymningslarm förebygga och vilka kan man missa att hantera
- Människan i säkerhetslösningen

I Kurslitteraturen ingår SBF 1021:2, SBF 1007:5, SBF 1008:3, SBF 502:1, Boverkets byggregler, BBR, SFS 2011:6 med ändringar t o m 2017:5 (Kap.5.1, 5.2 och 5.3) och Kontrolljournal automatiska brandlarmsystem.

Kursdeltagaren förväntas medtaga SBF 110:8 från Brandlarm Installation eller införskaffa på egen hand.

Kursen innehåller också olika typer av projekteringsövningar för att se hur säkerhetslösningarna kan bilda en ändamålsenlig helhet och hur de kan integreras med varandra.

Brandlarm är ett område där det, likt inbrottslarm, finns certifierade anläggarfirmor med behöriga ingenjörer. Dessa anläggarfirmor anlitas ofta av el entreprenörer för att leverera brandlarmsmateriel och för att driftsätta och dokumentera anläggningen. El entreprenören kan själv vara certifierad anläggarfirma för brandlarm och hantera kalkylering, försäljning och utförande.

Oavsett om ni planerar att bli anläggarfirma eller om ni bara önskar kunna komma igång med brandlarm i samarbete med anläggarfirma ger dessa kurser er möjlighet att flytta fram era positioner och ta kommandot.

Kursen ger dig förutsättningar att projektera och installera brandlarmsanläggning, enligt gällande regler för brand- och utrymningslarm. Du får möjlighet att knyta starkare band till din kund genom att i sin helhet kunna hålla i projekt.

Du får även möjlighet att avlägga prov enligt SBF 1007 för att bli certifierad behörig ingenjör brandlarm, för att i sin tur även kunna certifiera ditt företag enligt SBF 1008 för att bli certifierad anläggarfirma brandlarm. Det ger dig dessutom möjlighet att erbjuda kunden serviceavtal för underhåll och revisionsbesiktningar

Målgrupp

Kursen lämpar sig för installatörer, projektörer, säljare, inköpare samt övriga kravställare

Förkunskaper

Kursen Brandlarm installation eller motsvarande kunskaper.

Kurstillfällen

Ort
Stockholm
20-21 sep 2018

Nyköping
27-28 nov 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

15200 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

29400 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

310400 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.