Begränsad auktorisation

Kursmål

Du får teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att ansöka om begränsad auktorisation (B) tidigare benämnt begränsad behörighet (BB1).

Innehåll

Kursen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4.

Praktisk ellära:
-likströmkretsar
-enfasväxelströmkretsar
-trefasväxelströmkretsare
-skillnader mellan TN-C-, TN-S, TT- och IT-system
-skyddsapparater

Elkraftteknik:
-uppsättning och flyttning av ljusarmaturer
-fast anslutning och losskoppling av anordning
-ritningar och elscheman
-elinstallationsarbeten som får utföras med begränsad auktorisation
-spänning, ström, resistans och isolationsmätning
-kontroll före ibruktagning

Utbildningen innehåller även kursen Skötsel av elanläggningar - Distans.

I god tid innan kursstart gör vi en kartläggning av kursdeltagarens befintliga kunskaper.

Kursen genomförs på distans där du följer föreläsningar via webben. Mellan webbinarierna genomförs självstudier via Learnware med möjlighet till e-support. Installation av Learnware-kurser kräver PC-miljö.

Utöver detta ska ett antal laborationer genomföras. Laborationerna finns schemalagda och är max 3 dagar. (Hur många laborationsdagar du måste vara med på beror på dina förkunskaper)

Auktorisation ökar din attraktionskraft
För att få utföra elinstallationsarbete krävs att ditt företag har ett egenkontrollprogram samt minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget. Begränsad auktorisation omfattar; fast anslutning och losskoppling av en anordning med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen samt uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar

Behörigheten söker kursdeltagaren själv hos Elsäkerhetsverket.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med underhåll, servicetekniker, fastighetsskötare eller för dig som reparerar eller installerar inom området VVS, kyl, maskin eller telesystem.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom matematik och ellära. Praktisk erfarenhet från den typ av elinstallationsarbete som auktorisationen omfattar. För att ansöka om behörighet hos Elsäkerhetsverket krävs två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete.

Övrig information

Gå in och titta på länken för att se hur det går till:
http://www.ecy.com/globalassets/dokument/elteknisk-validering.pdf

Om du är intresserad av kompletterande kurslitteratur hänvisar vi till IN Förlag

Boka

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

124500 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

224500 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

324500 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.