Arbete med spänning - Repetition

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du får repetition av riskanalys och arbetsplanering och kan fortsätta genomföra arbete på en spänningssatt lågspänningsanläggning på ett säkert sätt.

Innehåll

Med hjälp av verklighetsnära övningar repeteras:
- Viktiga punkter i Starkströmsföreskrifterna
- Viktiga punkter i SS-EN 50 110-1
- Arbetsplanering och riskanalys

Praktiska övningar på anläggningstyper såsom automatikskåp och elcentraler. Riskanalys görs även på andra illustrerade anläggningstyper. Tid finns också för erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare.

Kursen avslutas med skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Isolerhandskmetoden
Gällande svensk standard säger "Färdigheten i att utföra arbete med spänning på ett säkert sätt ska vidmakthållas, antingen genom tillämpning, ny utbildning eller repetitionsutbildning. Behörighetens giltighet bör vid behov omprövas beroende på kompetensnivån för personen i fråga. Det rekommenderas som en god regel att åtminstone årligen ompröva behörigheten."

Målgrupp

Personer som arbetar på idrifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet eller i direkt beröring av spänningsförande del.

Förkunskaper

Genomgången grundutbildning i Arbete med spänning enligt isolerhandskmetoden.

Övrig information

Vill du ha ditt eget ex av standarden kommenterad så rekommenderar vi SEK handbok 446 som du kan beställa från Elförlaget IN Förlag

Kurstillfällen

Ort
Stockholm
29 nov 2018

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

15000 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

25000 kr exkl moms
Tjänstemän på Installatörsföretagens medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

35550 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta vår säljavd. på telefon 0155-292929 eller mejla här
 
Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.