Visa kurser utifrån
ÄMNESOMRÅDE
Visa lista med
ALLA KURSER
SÖK DIN KURS HÄR
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Allmänt
{ "homeurl": "https://www.euu.se/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 10, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "Inga sökträffar!", "didyoumeantext": "Menade du:", "defaultImage": "https://www.euu.se/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 0, "lang": "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "absolute", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }
Kurs
Ämnesområde
Krav
Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet
Kalkyl & Anbud
Personal-lön-kollektivavtal
AMA EL
Kalkyl & Anbud
Konstruktion & Projektering
Projekt & Service
Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar – Distans
Validering & Komplettering
Myndighetskrav
Anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
Elsäkerhet
Antenn och Kabel-TV-teknik
Tele-data-fiber
Arbete med spänning – Repetition
Elsäkerhet
Myndighetskrav
Arbete med spänning ALUS
Elsäkerhet
Arbete med ställningar
Arbetsmiljö
Myndighetskrav, Utbildningskrav
Arbete nära och med spänning
Elsäkerhet
Myndighetskrav, Utbildningskrav
Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Personal-lön-kollektivavtal
ÄTA-hantering
Ekonomi & juridik
Projekt & Service
ATL-kurs Ackordstidslistan-Prestationslöner
Kalkyl & Anbud
Personal-lön-kollektivavtal
Auktoriserad Elinstallatör Högspänning – Distans
Auktorisation & Behörighet
Distans
Karriär
Myndighetskrav
Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Distans
Auktorisation & Behörighet
Distans
Karriär
Myndighetskrav
Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Lärarledd
Auktorisation & Behörighet
Elteknik
Karriär
Myndighetskrav
Avtalskurs för löneadministratörer
Personal-lön-kollektivavtal
Begränsad auktorisation
Auktorisation & Behörighet
Distans
Elteknik
Validering & Komplettering
Myndighetskrav
Belysningsstyrning DALI – Steg 1
Belysning
Elteknik
Konstruktion & Projektering
Belysningsstyrning DALI – Steg 2
Belysning
Elteknik
Konstruktion & Projektering
Belysningsstyrning LED
Belysning
Elteknik
Konstruktion & Projektering
Brandlarm installation
Larm & Säkerhet
Brandlarm projektering
Larm & Säkerhet
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U
Arbetsmiljö
Myndighetskrav, Utbildningskrav
CAD-teknik el
Konstruktion & Projektering
CANT Antenn
Tele-data-fiber
Marknadskrav
CANT Fiber/LAN
Tele-data-fiber
Marknadskrav
CANT Kabel-TV
Tele-data-fiber
Marknadskrav
Certifiering Validerare
Datanät – Driftsättning
Tele-data-fiber
Marknadskrav
Datanät – Installation
Tele-data-fiber
Diplomerad projektledare
Karriär
Ledarskap
Projekt & Service
EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel
Kalkyl & Anbud
ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL
Arbetsmiljö
Branschkrav, Myndighetskrav
ELBAM Uppdatering
Arbetsmiljö
Electrical Installations – SS 436 40 00
Courses in English
Elsäkerhet
Electrical Installations – Verification
Courses in English
Elsäkerhet
Elinstallationer i byggnader – Distans
Validering & Komplettering
Myndighetskrav
Elinstallationer i lantbruk 2011:1
Elsäkerhet
Konstruktion & Projektering
Branschkrav
Elinstallationsreglerna Grund
Elsäkerhet
Konstruktion & Projektering
Elinstallationsreglerna Repetition
Elsäkerhet
Konstruktion & Projektering
Elkraftteknik – Distans
Distans
Elteknik
Elkrafttekniker
Distans
Elteknik
Karriär
Konstruktion & Projektering
Elmaskiner – Distans
Validering & Komplettering
Myndighetskrav
Elmiljö
Elsäkerhet
Elteknik
Konstruktion & Projektering
Elmotordrivsystem – Distans
Distans
Elteknik
Elsäkerhet – Högspänning
Elsäkerhet
Konstruktion & Projektering
Elsäkerhet för fastighetstekniker
Elsäkerhet
Elsäkerhet för icke elektriker
Elsäkerhet
Elsäkerhetsledare
Elsäkerhet
Entreprenadjuridik
Ekonomi & juridik
Projekt & Service
ESA 14
Elsäkerhet
Myndighetskrav, Utbildningskrav
ESA 14 in English
Courses in English
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation – Distans
Distans
Elsäkerhet
Fastighet 4.0
Fastighetsautomation
Företagsekonomi
Ekonomi & juridik
Försäljningens grunder
Försäljning & Marknad
Projekt & Service
Första hjälpen/Hjärt-lungräddning
Arbetsmiljö
Branschkrav
Inbrottslarm installation
Larm & Säkerhet
Inbrottslarm projektering
Larm & Säkerhet
Industriell Automation
Industriautomation
Installationsavtalet
Personal-lön-kollektivavtal
Kabelförläggning i mark enligt KJ41
Elsäkerhet
Kamerabevakning ”CCTV”
Larm & Säkerhet
KNX Energi & Klimat
Elteknik
Energi & Klimat
Fastighetsautomation
Konstruktion & Projektering
KNX Ljud & bild
Fastighetsautomation
KNX Programmering och driftsättning
Fastighetsautomation
Konstruktion & Projektering
Kommunikationsnät 1 – Distans
Distans
Kontroll före idrifttagning
Elsäkerhet
Ledande montörsutbildning – Steg 1
Karriär
Ledarskap
Projekt & Service
Ledande montörsutbildning – Steg 2
Karriär
Ledarskap
Projekt & Service
Ledarskap för ledare i produktion
Ledarskap
Ledarutvecklingsprogrammet
Karriär
Ledarskap
Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret
Elsäkerhet
Konstruktion & Projektering
Ljusplanering
Belysning
Elteknik
Konstruktion & Projektering
Maskinsäkerhet EL
Elsäkerhet
Mät- & Reglerteknik – Distans
Distans
Industriautomation
Mät- & Styrteknik – Distans
Distans
Industriautomation
Mekatronik – Distans
Distans
Industriautomation
Metodisk felsökning
Elteknik
Projekt & Service
Metodisk felsökning – Industri
Industriautomation
Offentlig upphandling
Ekonomi & juridik
Försäljning & Marknad
Omcertifiering CFT
Tele-data-fiber
Operation of Electrical Installations
Courses in English
Elsäkerhet
Optofiber mätteknik
Tele-data-fiber
Optofiber skarvteknik
Tele-data-fiber
Passersystem
Larm & Säkerhet
Potentialutjämning i industriell miljö
Elsäkerhet
Konstruktion & Projektering
Praktisk Ellära – Distans
Distans
Elteknik
Praktisk Examination Certifierad fibertekniker CFT
Tele-data-fiber
Marknadskrav
Preparandkurs Certifierad fibertekniker CFT
Tele-data-fiber
Marknadskrav
Professionell kalkylering
Kalkyl & Anbud
Programmerbara styrsystem – Distans
Distans
Industriautomation
Projektledning/projektstyrning
Ledarskap
Projekt & Service
Registrering av teleanläggningar
Larm & Säkerhet
Tele-data-fiber
Registrering uppdatering
Larm & Säkerhet
Tele-data-fiber
Regler och standarder – Distans
Validering & Komplettering
Myndighetskrav
Särskild kontroll av elanläggning
Elsäkerhet
Schemaläsning – Distans
Distans
Elteknik
Serviceledare
Karriär
Ledarskap
Projekt & Service
Skötsel av elanläggningar
Elsäkerhet
Myndighetskrav, Utbildningskrav
Skötsel av elanläggningar – Distans
Distans
Elsäkerhet
Skyddsutjämning i praktiken
Elsäkerhet
Konstruktion & Projektering
Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet
Energi & Klimat
Systematisk merförsäljning
Försäljning & Marknad
Projekt & Service
Teknikinstallationsavtalet
Personal-lön-kollektivavtal
Tele, data och säkerhet
Larm & Säkerhet
Tele-data-fiber
Terminering Fiber – Utbildningsbevis
Tele-data-fiber
Tjänstemannaavtalet
Personal-lön-kollektivavtal
Validering
Validering & Komplettering