EUU är certifierade av SAUF

sauf_4f

SAUF
är Sveriges Auktoriserad utbildningsföretag och certifieringen innebär att vårt kvalitetssystem är granskat och godkänt av en extern oberoende part.