Branschskola Distributionselektriker

EUU i samarbete med Åsbro Kursgård

EUU har godkänts av Skolverket att driva Branschskola. Alla gymnasieskolor som erbjuder El- och Energiprogrammet, eller likvärdigt, kan erbjuda sina elever yrkesutgången Distributionselektriker. Allt delfinansierat med stadsbidrag.
Utbildningen sker vid Åsbro Kursgård strax söder om Hallsberg.

Utbildningens upplägg

Utbildningen kan väljas av elever som går årskurs 1 på El- och Energiprogrammet eller likvärdigt program.

Mål

Målet med utbildningen är att eleven ska vara anställningsbar som distributionselektriker och ha de intyg som fordras för yrket. Eleven ska också ha goda kunskaper om risker, elsäkerhet och säkra arbetsmetoder.

Yrkesexamensbevis

Vid godkänd examen utfärdas yrkesexamensbevis av ECY som innebär att eleven är anställningsbar och har de intyg som erfordras som distributionselektriker. På ordinarie gymnasieskola Eleven läser de gymnasie- och programgemensamma kurserna samt valbara kurser vid sin ordinarie gymnasieskola.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den ordinarie gymnasieskolan är ytterst ansvarig för att hitta plats för APL. Via vårt omfattande kontaktnät inom energibranschen kommer vi dock vara behjälplig att finna platser. Under APL-perioderna ansvarar lärare vid Åsbro Kursgård för att följa upp kursmålen och kunskapsbedömningen. Ni som sändande skola sköter närvaro, skötsel och trivsel samt ansvarar för arbetsmiljön. Allt sker dock i samråd mellan er och oss. Vi tillhandahåller mallar för dokumentation; till skolan, eleven och handledaren på praktikplatsen.

Utbildningen omfattar 600 poäng, som genomförs i årskurs 2 & 3.

– Belysningsnät, 100 poäng
– Högspänningsnät, 100 poäng
– Lågspänningsnät, 100 poäng
– Nät- och tranformationsstationer, 100 poäng
– Nätunderhållsarbete i stadsnät, 100 poäng
– Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24 kV, 100 poäng

Samtliga utbildningsveckor är förlagda till Åsbro Kursgård.

Perioder

Under läsåret 2019/20 kommer utbildningen fördelas över följande perioder.

Höstterminen 2019

oktober-november: 3 veckor i Åsbro
december: 2 veckor APL

Vårterminen 2020
mars-april: 3 veckor i Åsbro
maj: 4 veckor APL

Höstterminen 2020
oktober-november: 4 veckor i Åsbro
november-december: 4 veckor APL

Vårterminen 2021
april: 2 veckor i Åsbro
april-juli: 5 veckor APL

Ekonomi

Huvudman, det vill säga den ordinarie gymnasieskola, kan söka statsbidrag för elever som deltar i branschskolan. Mer information om stadsbidraget och ansökningsprocessen finner du på Skolverkets webbsida.

Utbildningen kostar 50 000 kr exklusive moms per elev och läsår. Ingen moms utgår om det är grundskole-, gymnasieskole- och högskoleutbildning som anordnas av staten, kommun eller landsting eller av erkänd utbildningsanordnare alternativt en annan utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen eller till vissa statsbidrag.

I kostnaden ingår 12 veckors utbildning vid Åsbro Kursgård med tillgång till alla de maskiner, verktyg, utrustning och övningsmaterial som krävs för genomförande av utbildningen samt lån av läromedel. I kostnaden ingår inga måltider. Vidare ingår den uppföljning som vi tar ansvar för under de 15 veckorna APL.

 • Kostnader för arbetskläder boende och resor
  I kostnaden för utbildningen ingår inte arbetskläder, måltider, boende och resor.För att underlätta för skola och elev erbjuder Åsbro Kursgård tilläggspaket.
  En uppsättning arbetskläder i form av skyddsskor, sommar- och vinterkläder samt underställ i flamskyddat material: 8 000 kr exklusive moms.
 • Boende
  Rum i korridor med gemensamt kök och tv-rum inklusive lunch i restaurangen: 1 100 kr per vecka exklusive moms.Frukost och middag ingår inte. Om eleven bor i studentkorridor kan hen kan laga frukost och middag i det gemensamma köket. Under vissa förutsättningar kan ekonomiskt stöd ges direkt till eleven vid resa och boende till annan ort.För mer information kan eleven eller målsman kontakta elevens hemkommunen eller CSN.
  Här finns viss information att läsa >Kontakta Åsbro Kursgård för ytterligare information och beställning.
  Telefon: 0582-838 00
  E-post: utbildning@asbro.se
  Webbsida: www.asbro.se

6§ förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän, läs här >

En skolhuvudman som har överlämnat undervisning på entreprenad till en branschskola enligt lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor får ansöka om statsbidrag. Statsbidrag lämnas med högst 50 000 kronor för varje elev som deltagit minst sex veckor per läsår i sådan utbildning. Statsbidrag till en huvudman får lämnas för högst fem elever per yrkesområde och högst två läsår för varje elev.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut bidraget. Förordning (2017:953).

Distributionselektriker – ett arbete med hög spänning!

Vem passar som distributionselektriker?

Arbetet som distributionselektriker passar personer som tycker om att arbeta utomhus och självständigt. Personen bör ha god fysik och gilla tekniska utmaningar.

Personliga egenskaper

God fysik

Arbetet är rörligt och kan innebära en del lyft och klättring i stolpar.

Problemlösningsförmåga

Distributionselektriker ofta ställs inför olika utmaningar och behöver lösa de problem som uppstår.

Serviceinriktad

Kundkontakter ingår i jobbet och det är därför viktigt att vara serviceinriktad.

Stresstålig

Det är viktigt att behålla lugnet i pressade situationer. I arbetet ingår att självständigt kunna åtgärda akuta fel av olika slag.

Noggrann och kvalitetsmedveten!

Säkerheten är oerhört viktig och kräver att man är noggrann och alltid utför arbetet på ett ansvarsfullt sätt med hög kvalitet.

Distributionselektriker och arbetsmarknad

Behovet av distributionselektriker är mycket stort, både i Sverige och i resten av världen. Elever vid Branschskolan får vid godkänd gymnasieexamen ett yrkesexamensbevis utfärdat av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ECY, det vill säga individen är anställningsbar som distributionselektriker direkt efter avslutad utbildning. Utsikterna till arbete direkt efter gymnasiet är goda.

Distributionselektriker kan vara anställda hos energiföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av energiföretag. Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som förser samhället med elektricitet. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer.

Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

– Bygga nya kraftledningar och stationer
– Dra och skarva kablar
– Underhålla, inspektera och reparera elnät
– Felsöka och åtgärda fel
– Ansluta fastigheter till elnätet

I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. I underhållsarbetet ingår att byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla. Distributionselektrikern behöver förstå hur elnätet är uppbyggt, kunna läsa ritningar och använda datorer.

Det är till stor del ett praktiskt utomhusarbete. Arbetet är självständigt med eget ansvar.

Yrket som distributionselektriker innehåller många risker. Utbildningen har som mål att ge kunskaper, förståelse och arbetsmetoder för att hantera dessa risker på ett säkert sätt.

Åsbro Kursgård i Närke

Åsbro Kursgård

Åsbro Kursgård har tre huvudinriktningar:

– yrkesutbildning för gymnasiet, yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning
– branschutbildningar
– beredskapsutbildningar

På kursgården finns studentboenden med eget rum, gemensamt kök och uppehållsrum för elever och en konferensanläggning där även många av de som går fortbildning vid kursgården bor. Läs mer om Åsbro Kursgård
Åsbro Kursgård som ligger mellan Askersund och Hallsberg, etablerades 1948. På anläggningen finns ett övningsfält på 130 hektar vilket är det största i Nordeuropa. Här finns alla typer av installationer från 0,4 kV till 400 kV, ledningar, ställverk och stationer. Det finns även en kraftsystemssimulator. Vid kursgården utbildades vapenfria kraftledningsreparatörer ända fram till civilpliktsutbildningen lades ned 2008.Idag är kursgården i privat ägo och är fortsatt den främsta utbildningsplatsen för energibranschen i Sverige. Hit kommer även utländska energiföretag för att fortbilda sin personal.

Mer info om branschskola som försöksverksamhet

Skolverket har beslutat att inrätta tio branschskolor som försöksverksamhet under perioden 2018 till 2023. Branschskolorna erbjuder yrkesutgångar där det lokalt inte några utbildningsplatser, och där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för spetsutbildning under delar av elevernas yrkesutbildning. Elevens gymnasieskola kan som huvudman söka ett statsbidrag genom Skolverket som är tänkt att täcka delar av kostnaderna för branschskolan.

Vi på EUU är glada att vara en av de utvalda branschskolorna! Från och med hösten 2018 erbjuder EUU branschskola, i samarbete med Åsbro Kursgård, utbildning till distributionselektriker.

Läs mer om försöksverksamheten med branschskola på Skolverkets webbsida

KONTAKT OCH INTRESSEANMÄLAN

Kontakta EUU på kontakt@euu.se om du har frågor om Branschskolan.

Eller kontakta projektledare Anna Byström på tel. 08-762 75 43

anna.bystrom@installatorsforetagen.se

TIPS!

Låt oss även tipsa dig om vår systerorganisation IUC:s branschskola med yrkesutgångarna kylmontör och ventilationstekniker. Även här är möjligheterna till arbete efter gymnasiet mycket stor. Läs mer här >