EIO_logo_RGB

EUU är elteknikbranschens eget utbildningscenter och ett helägt dotterbolag till EIO.

Vi erbjuder kurser, utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter inom en rad olika områden i allt från elledning till företagsledning.

Företag som är medlemmar i EIO har alltid rabatt på kursavgiften. Rabattens storlek varierar och aktuellt pris framgår under respektive kurs.