Kontroll före idrifttagning

Kurslängd

1 dag

Kursmål

Du kan kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning. Du vet också hur man dokumenterar detta.

Innehåll

- Genomgång av berörda punkter i starkströmsföreskrifterna och gällande standard.
- Grupparbeten i hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning
- Mätningar och provning på TN-C- och TN-S-system
- Kontinuitetsmätning, isolationsmätning "meggning", kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling.

Fungerar anläggningen på rätt sätt?
Varje installation och montage ska under uppbyggnad eller komplettering inspekteras. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggande omfattning. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att inte anläggningen är farlig och att den fungerar enligt vad som avsetts. Har vi kompetensen att genomföra dessa kontroller får vi en korrekt anläggning vilket förhindrar kostsamma efterarbeten. Detta stärker dessutom företagets image och ger goda förutsättningar för vidare uppdrag.

Målgrupp

Personal som har kontrollansvar eller som helt eller delvis utses att utföra arbetsuppgifter inom kontrollansvaret.

Förkunskaper

Kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.

Övrig information

En enkel handbok i kontroll före idrifttagning kan du köpa på IN Förlag .

Den finns också som E-bok.

Kurstillfällen

Ort
Uppsala
28 sep 2017

Jönköping
04 okt 2017

Linköping
10 okt 2017

Stockholm
12 okt 2017

Stockholm
18 okt 2017

Umeå
01 nov 2017

Stockholm
07 nov 2017

Karlstad
09 nov 2017

Västerås
14 nov 2017

Sundsvall
14 nov 2017

Göteborg
15 nov 2017

Sandviken
22 nov 2017

Stockholm
28 nov 2017

Kristianstad
29 nov 2017

Lidköping
05 dec 2017

Visby
06 dec 2017

Örnsköldsvik
07 dec 2017

Norrköping
12 dec 2017

Uppsala
14 dec 2017

Visa fler orter och datum

Kontakta oss

0155- 29 29 29

Priser

12755 kr exkl moms
Elektriker som omfattas av installationsavtalet.
Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

24960 kr exkl moms
Tjänstemän på EIO & VVS medlemsföretag. Gymnasielärare på elprogrammet.

35510 kr exkl moms
Personal från andra företag än ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta


Nöjd kundgaranti
Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Om kursen inte uppfyller det vi lovar eller om du av någon annan anledning inte är nöjd hoppas vi att du ger oss möjlighet att rätta till det.

Vänligen kontakta Örjan Borgström på telefon 0155-292900 eller mejla här

Boknings- och avbokningsregler
Anmälan gör du via”Boka”-knapp för det kurs- eller utbildningstillfälle du är intresserad av. Anmälan är bindande och i samband med din anmälan får kontaktpersonen en bekräftelse som normalt sett skickas ut kommande vardag (undantag för helgdagar och semester)

Lämnas återbud senare än 14 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid återbud samma dag som kursstart eller om deltagare helt uteblir utan avbokning, faktureras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan ersättas med annan person (intill dag för kursstart).

Kallelse skickas ut direkt till kursdeltagaren ca 2 veckor före kursstart.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter första kursdag med betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta.

Fulltecknad kurs
Om kursen du anmäler dig till skulle vara fulltecknad, erbjuds du annan kursplats eller placering på väntelista.

Inställd kurs

Skulle ett kurstillfälle inte kunna genomföras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Meddelande skickas till anmälda kursdeltagare ca 2 veckor före kursstart.

Hotellbokning
Hotellkostnader ingår inte i kursavgiften men vi kan i de flesta fall hjälpa till med hotellbokning. Kursdeltagare erhåller då EUUs rabatter.

PUL
Insamlade personuppgifter kommer endast att användas för kursadministration och EUUs egen information.