Vi startar 12 nya kurser!

Alla ser vinsterna med att utbilda och utveckla sig själva och sina medarbetare. 2018 står kompetens högt i prioriteringen. Vi väljer att satsa ordentligt och startar 12 nya kurser.

Fastighet 4.0 
Konfigurera en Mini-smartis för att kontrollera och styra all elektronik i hemmet.
Tele, data och säkerhet
Grunderna om koppar- och fiberbaserade förbindelser i datanät, passagesystem etc.
Anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
Att säkert ansluta/losskoppla varmvattenberedare, pump, tryckvakt, motorer etc.
Kabelförläggning i mark
Förläggning av kabel i olika miljöer, arbete vid spänningssatta kablar och avgrävning.
Brandlarm Installation
Regler för installation av brandlarm inkl. placering, ledningsförläggning, märkning.
Brandlarm Projektering
Välj rätt lösning av brand/utrymningslarm + regelverk. Grund: Behörig Ing. Brandlarm
Inbrottslarm Installation
Lär dig installera brandlarm enligt regelverket. Undvik besiktningsanmärkningar.
Inbrottslarm Projektering
Projektera, dokumentera och installera en inbrottsanläggning.
Industriell Automation
Lär dig underhålla anläggning med styrsystem och frekvensomriktare.
Metodisk felsökning industri
Analysera och underhåll en maskin. Felsök och diagnosticera i automatisk process.
Arbete med spänning ALUS
Isolerhandskmetoden på friledning ALUS. Övning på stolpar och skåp i äkta miljö.
Belysningsstyrning DALI steg 2
Djupare kunskap av ljusreglering med olika scenarier, logiska funktioner, tidsstyrning etc.