Engelska elsäkerhetskurser

EUU har många attraktiva elsäkerhetskurser i sitt utbud. Nu har några av de viktigaste översatts till engelska. I maj kan du gå dessa tre engelska kurser:
29 maj - Skötsel av elanläggningar (Operation of Electric Installations)
30 maj - Elinstallationsreglerna (Electric Installations SS436 40 00)
31 maj - Kontroll före idrifttagning (Electric Installations Verification)
Gå in på Courses in English och läs mer!